این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب وفاداری برند

آگاهی برند

آگاهی برند

آگاهی برند (Brand awareness) میزان یادآوری و شناخت نام‌ونشان تجاری در میان برندهای مختلف و در شرایط متفاوت نزد مشتریان را نشان می‌دهد.

تداعی برند

تداعی برند

تداعی برند (Brand Associations) تصویری است که در زمان مواجهه با هرگونه از آثار نام‌ونشان تجاری در ذهن مخاطب یا مشتری بازسازی می‌شود.

متغیرهای کلاسیک بازاریابی

رابطه اعتماد و وفاداری مشتریان

رابطه اعتماد و وفاداری مشتریان در مدیریت بازاریابی بیشتر به صورت یکسویه و از جانب اعتماد به سوی وفاداری است و بر قصد خرید موثر هستند.

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان

وفاداری مشتریان (Customer loyalty) نگرشی احساسی و اقدامی عملی نزد مشتریان برای تکرار خرید از یک شرکت یا برند (نام‌ونشان تجاری) خاص است.

وفاداری نگرشی و رفتاری برند

وفاداری نگرشی و رفتاری

وفاداری نگرشی و رفتاری اشاره به رفتارهای خرید وفادارانه و نیت و انگیزه درونی مشتری برای خرید محصول یک برند خاص اشاره دارد.

وفاداری الکترونیک مشتریان

وفاداری الکترونیک مشتریان

وفاداری الکترونیک مشتریان (E-Loyalty) اشاره به تمایل درونی افراد به عنوان مصرف‌کننده برای بازدید یا خرید دوباره از یک کسب‌وکار آنلاین دارد.

وفاداری برند

وفاداری برند (مدل آکر)

وفاداری برند (Brand Loyalty) میزان دلبستگی و تعهد مشتریان در نگرش و رفتار نسبت به یک نام‌ونشان تجاری به صورت پایدار و بلندمدت اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com