تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان

ترجمه مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان

ترجمه مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان نوشته سوئینی و سوایت

ترجمه تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان

میزان خرید و نرخ بازگشت مصرف کننده یک موضوع همیشه در حال توسعه در بخش خدمات ارتباطی (مانند بانکداری و ارتباطات راه دور) است بطوریکه می‌توان گفت الگوهای تجاری به روابط بلند مدت با مصرف کنندگان بر اساس سود آوری بستگی دارد. تجارت در این بخش برای بررسی و کیفیت خدمات به عنوان ابزار مهم افزایش حفاظت مصرف کننده در نظر گرفته شده است. مطالعه فعلی نقش مهم دیگری را از برند و نشان تجاری در مدیریت خرید و فروش سهام مصرف کنندگان فعلی خدمات ارتباطی مورد بررسی قرار می دهد . بر اساس اطلاعات علم اقتصاد، پیشنهاد می کنیم که اعتبار نشان تجاری نقشی را تأیید می کند که نشان تجاری می تواند در این فرایند ایفا کند .

این تحقیق به درک زیادی منجر می شود که نشان تجاری دارای نقش مهمی در ایفا مدیریت روابط بلند مدت مصرف کننده است و توضیح می دهد که چگونه ابزار معمولی و عادی مدیریت روابط مصرف کننده ، رضایت و کیفیت خدمات با اعتبار نشان تجاری و برند ارتباط دارد. نتایج ناشی از نمونه های بانک خرده فروش و شرکت تلفن از راه دور مصرف کنندگان نشان می دهد که اعتبار نشان تجاری در نقش تدافعی به کار برده می شود : یعنی باعث افزایش کلمات مصطلح و کاهش تغییر رفتارها در بین مشتریان می شود و این روابط به وسیله رضایت و تعهد مصرف کننده واسطه قرار می گیرد . مفاهیم ضمن این مطالعه به صورت تئوری و عملی مورد بحث قرار گرفته است.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

15000 تومان – خرید