تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان

ترجمه مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان به صورت تخصصی با کیفیت بالا توسط پارس مدیر

ترجمه چکیده مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان

میزان خرید و نرخ بازگشت مصرف‌کننده یک موضوع همیشه در حال توسعه در بخش خدمات ارتباطی (مانند بانکداری و ارتباطات راه دور) است بطوریکه می‌توان گفت الگوهای تجاری به روابط بلندمدت با مصرف‌کنندگان بر اساس سود آوری بستگی دارد. تجارت در این بخش برای بررسی و کیفیت خدمات به عنوان ابزار مهم افزایش حفاظت مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است. مطالعه فعلی نقش مهم دیگری را از برند و نشان تجاری در مدیریت خرید و فروش سهام مصرف‌کنندگان فعلی خدمات ارتباطی مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس اطلاعات علم اقتصاد، پیشنهاد می‌کنیم که اعتبار نشان تجاری نقشی را تأیید می‌کند که نشان تجاری می‌تواند در فرایند وفاداری مشتریان ایفا کند.

این تحقیق به درک زیادی منجر می‌شود که نشان تجاری دارای نقش مهمی در ایفا مدیریت روابط بلندمدت مصرف‌کننده است و توضیح می‌دهد که چگونه ابزار معمولی و عادی مدیریت روابط مصرف‌کننده، رضایت و کیفیت خدمات با اعتبار نشان تجاری و برند ارتباط دارد. نتایج ناشی از نمونه‌های بانک خرده فروش و شرکت تلفن از راه دور مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که اعتبار نشان تجاری در نقش تدافعی به کار برده می‌شود : یعنی باعث افزایش کلمات مصطلح و کاهش تغییر رفتارها در بین مشتریان می‌شود و این روابط به وسیله رضایت و تعهد مصرف‌کننده واسطه قرار می‌گیرد. مفاهیم ضمن این مطالعه به صورت تئوری و عملی مورد بحث قرار گرفته است.

توجه: تنها در صورت اعتماد به پارس مدیر اقدام به خرید نمایید.

دانلود اصل مقاله لاتین

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله