این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب پورتر

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر در سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی، شیوه تفسیر و نمره‌گذاری

پرسشنامه مدل الماس پورتر

پرسشنامه مدل الماس پورتر

دانلود پرسشنامه مدل الماس پورتر در سازمان دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مایکل پورتر

مایکل پورتر

مایکل پورتر (Michael Porter) استاد بازاریابی و نویسنده کتاب استراتژی بازاریابی و طرح استراتژی‌های عمومی بازاریابی و مدل الماس است.

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

کتاب استراتژی رقابتی پورتر

دانلود رایگان کتاب استراتژی رقابتی پورتر : کتاب استراتژی‌های رقابتی در زمینه استراتژی‌های ژنریک یا عمومی به فارسی ترجمه شده است.

زنجیره ارزش پورتر

زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان مدلی برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب‌وکار در شرکت‌های مختلف است. توضیحات بیشتر آن در پایگاه پارس مدیر موجود می‌باشد.

پنج نیروی رقابتی پورتر

پنج نیروی رقابتی پورتر

پنج نیروی رقابتی پورتر شامل رقبای موجود، قدرت چانه‌زنی خریداران، تامین‌کنندگان، محصولات جایگزین و رقبای جدید در صنایع و بازارهای مختلف هستند.

مدل الماس پورتر

مدل الماس پورتر

مدل الماس پورتر الگویی است که برای سنجش رقابت‌پذیری سازمان و توان رقابت در بازار در سطح بازاریابی بین‌الملل طراحی شده و چهار رکن اصلی دارد.

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی‌های عمومی پورتر

استراتژی‌های عمومی پورتر شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز است که برای کسب مزیت رقابتی در بازار بکار می‌روند و گاهی آن را استراتژی‌های ژنریک گویند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com