این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

پرسشنامه سروپرف

پرسشنامه سروپرف (عملکرد کیفیت)

دانلود پرسشنامه سروپرف (عملکرد کیفیت) servperf براساس پنج بعد تضمین، اعتبار، اعتماد، پاسخگویی، عوامل ملموس و همدلی با روایی و پایایی و طیف لیکرت ۵ درجه

مقیاس سروپرف servperf

مقیاس سروپرف (ServPerf)

مقیاس سروپرف (ServPerf) ابزاری استاندارد برای سنجش کیفیت عملکرد خدمات ارائه شده توسط سازمان است که به جای سروکوال استفاده می‌شود.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

کیفیت خدمات

کیفیت خدمات (Service Quality) فاصله میان ادراک مشتری از خدمت دریافت شده با انتظارات وی از دریافت آن خدمت می‌باشد و نقش مهمی در موفقیت دارد.

پرسشنامه سروکوال

پرسشنامه سروکوال (مقیاس ServQual)

دانلود پرسشنامه سروکوال (مقیاس ServQual) همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر براساس مدل پاراسورامان برای سنجش کیفیت خدمات سازمان

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال

مقیاس سروکوال (SERVQUAL) ابزاری چندبعدی است که برای سنجش انتظارات و ادراک‌های مشتریان از خدمت دریافت شده از شرکت طراحی شده است.

استراتژی های عمومی پورتر

استراتژی‌های عمومی پورتر

استراتژی‌های عمومی پورتر شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز است که برای کسب مزیت رقابتی در بازار بکار می‌روند و گاهی آن را استراتژی‌های ژنریک گویند.

کیفیت خدمات مقیاس سروکوال

مقیاس سرایمپرف (serimperf)

مقیاس سرایمپرف (serimperf) ابزاری استاندارد است که برای سنجش اهمیت و عملکرد خدمات ارائه شده توسط شرکت در یک نمودار ماتریسی است.

شبکه اجتماعی (رسانه اجتماعی)

شبکه اجتماعی (رسانه اجتماعی)

شبکه‌های اجتماعی فناوری‌های تعاملی مبتنی بر کامپیوتر هستند که ایجاد و تسهیم اطلاعات، ایده‌ها، علاقه‌مندی‌ها را از طریق روابط و شبکه‌ها را تسهیل می‌کنند.

تبلیغات ویروسی

تبلیغات ویروسی

تبلیغات ویروسی (Viral Advertising) یک استراتژی بازاریابی در بستر بازاریابی ویروسی است که از شبکه‌های اجتماعی برای ترفیع محصولات و خدمات استفاده می‌کند.

ریسک ادراک شده

ریسک ادراک‌شده

ریسک ادراک‌شده (Perceived risk) به عنوان عدم قطعیت همراه با خرید مشتری هنگام خرید محصول یا خدمات معمولاً گران یا نوآورانه، تعریف می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com