این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت بازاریابی

پایگاه مقاله مدیریت بازاریابی بازاریابی: دانلود مقاله های بنیادین و مدل مفهومی مدیریت بازاریابی قدیمی و جدید به صورت متن کامل و تشریح مدل

مدیریت برند (نام تجاری)

مدیریت برند (نام تجاری)

مدیریت برند (نام تجاری) فعالیت‌هایی نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده مبتنی بر تحقیقات بازار جهت حفظ و بهبود جایگاه برند در عرصه رقابتی است.

بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی خدمات بانکی فعالیت‌های نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده مبتنی بر تحقیقات بازار جهت حفظ ثبات و کسب مزیت رقابتی برای بانک‌ها می‌باشد.

بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی (Internet Banking) یک سیستم پرداخت الکترونیک است که مشتریان را قادر می‌سازذ تا تراکنش‌های مالی خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

بازاریابی معرف

بازاریابی معرف (افیلیت مارکتینگ)

بازاریابی معرف (Affiliate Marketing) شیوه‌ای عملکرد محور است که در آن صاحب کسب‌وکار به معرفان خود براساس میزان معرفی برند به مشتریان پاداش می‌دهد.

پرسشنامه بازاریابی موبایلی

پرسشنامه بازاریابی موبایلی

پرسشنامه بازاریابی موبایلی (موبایل مارکتینگ) به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر شامل ابعاد و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

بازمهندسی فرایند (مهندسی مجدد)

بازمهندسی فرایند (مهندسی مجدد)

بازمهندسی فرایند کسب‌وکار (BPR) یک استراتژی مدیریتی است که بر تجزیه‌وتحلیل و طراحی فرایندها و جریان‌های کاری درون سازمان تمرکز دارد.

مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM) رویکردی برای پایش، شناسایی، تحلیل، بهبود، بهینه‌سازی و اتوماسیون فرایندهای اجرایی کسب‌وکار در سازمان است.

بازارمحوری یا بازارگرایی

بازارمحوری (بازار گرایی)

بازارمحوری (بازارگرایی) رویکردی مبتنی بر شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان و ارضای آن بوسیله تولید محصولات یا ارائه خدمات متناسب است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com