این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه سیستم خبره

پرسشنامه سیستم خبره

دانلود پرسشنامه سیستم خبره دارای روایی و پایایی، تعریف مفهومی و عملیاتی، منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استانداد همراه با شرح و تفسیر با آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می‌باشد.

سیستم خبره

سیستم خبره و کاربرد آن در مدیریت

سیستم خبره (Expert system) سیستمی مبتنی بر کامپیوتر در حوزه هوش مصنوعی است که از توانایی تصمیم‌گیری مانند یک انسان اندیشمند برخوردار است.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی : تعاریف و مفاهیم

سواد اطلاعاتی Information literacy مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمان نیاز نیست.

سواد دیجیتال

سواد دیجیتال

سواد دیجیتالی Digital literacy مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فعالیت‌های روزمره و شخصی یا عملکرد شغلی است.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) نظامی فراگیر و یکپارچه مبتنی بر رایانه است که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی مدیریت سازمان است.

OLAP چیست؟

پردازش تحلیلی برخط (OLAP)

سیستم پردازش تحلیلی برخط (OLAP) یک فناوری برای پاسخ سریع به جست‌وجوهای چندبعدی در یک پایگاه داده بزرگ از داده‌ها و اطلاعات است.

سیستم گزارشات مدیریت

سیستم گزارشات مدیریت (MRS)

سیستم گزارشات مدیریت (MRS) سامانه‌ای نظام‌مند است که با گردآوری، ذخیره و بازاریابی داده‌ها و اطلاعات به مدیریت سازمان در امر تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

سیستم پردازش تراکنش TPS

سیستم پردازش تراکنش

سیستم پردازش تراکنش (TPS) یک نظام فناوری اطلاعات برای گردآوری و تحلیل داده‌ها و ارائه اطلاعات پیرامون فعالیت‌ها و عملیات سازمان می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com