این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم پشتیبانی تصمیم

سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS

سیستم پشتیبانی از تصمیم Decision support system یک برنامه کاربردی کامپیوتری است که داده‌های کسب‌وکار را با هدف کمک به بهبود تصمیم‌گیری تحلیل می‌کند.

سیستم پشتیبانی تصمیم

پرسشنامه سیستم پشتیبانی تصمیم DSS

دانلود پرسشنامه سیستم پشتیبانی تصمیم DSS دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد معتبر شامل ۳۴ گویه تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه سیستم خبره

پرسشنامه سیستم خبره

مقاله سیستم خبره و کاربرد آن در مدیریت به همراه مقالات مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس می باشد.

سیستم خبره

سیستم خبره

سیستم خبره Expert system سیستمی مبتنی بر کامپیوتر در حوزه هوش مصنوعی است که از توانایی تصمیم‌گیری مانند یک انسان اندیشمند برخوردار است.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی : تعاریف و مفاهیم

سوداد اطلاعاتی Information literacy مجموعه قابلیت‌ها و توانایی‌های تشخیص این مساله است که چه زمانی به وجود اطلاعات نیاز است و چه زمانی نیاز نیست.

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی

پرسشنامه سواد اطلاعاتی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی استانداد همراه با شرح و تفسیر با آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد.

پرسشنامه سواد دیجیتال

سواد دیجیتال

سواد دیجیتالی Digital literacy مهارت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فعالیت‌های روزمره و شخصی یا عملکرد شغلی است.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت Management information system سیستمی جامع و یکپارچه مبتنی بر رایانه است که نتیجه عملکرد آن ارائه اطلاعات جهت پشتیبانی مدیریت سازمان است.

OLAP چیست؟

پردازش تحلیلی برخط OLAP

OLAP چیست؟ سیستم پردازش تحلیلی برخط Online analytical processing رویکردی برای پاسخ سریع به جست‌وجوهای چندبعدی در یک سیستم کامپیوتری است.

سیستم گزارشات مدیریت

سیستم گزارشات مدیریت MRS

سیستم گزارشات مدیریت MRS سامانه‌ای نظام‌مند است که با گردآوری، ذخیره و بازاریابی داده‌ها و اطلاعات به مدیریت در امر تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com