عوامل حیاتی موفقیت

عوامل حیاتی موفقیت سیستم یکپارچه منابع سازمان (ERP CSF)

منبع: تشریح عوامل حیاتی موفقیت ERP براساس مقاله رام و همکاران ۲۰۱۴ نشر الکترونیک پایگاه پارس مدیر

مطالعات متعدد ادبیات پژوهش نشان می دهد که عوامل حیاتی موفقیت ERP برای بکارگیری پروژه های سیستم یکپارچه منایع سازمان موسوم به ERP وجود دارد. این عوامل کلیدی موفقیت را به اصطلاح CSF گویند. در سال های اخیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) مورد توجه قرار گرفته اند. به این منظور بسیاری از سازمان های بزرگ دولتی کشور، پروژه هایی برای انتخاب و پیاده سازی ERP اجرا نموده اند.

این پروژه ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش هایی مواجه بوده و در برخی موارد نیز شکست خورده اند. شاید بتوان دلیل این امر را در شرایط داخلی سازمان ها نظیر فرهنگ سازمانی، سطح تحصیلات، آمادگی سازمان برای ERP، زیرساختها، مدیریت و شرایط کلی اقتصادی جست و جو کرد. در این مقاله سعی می شود تا عوامل کلیدی موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان های دولتی ایران با تاکید بر وزارت بازرگانی تدوین گردد.

عوامل حیاتی موفقیت یا عوامل کلیدی عملکرد

پیرامون عوامل کلیدی موفقیت و عملکرد تمایز مهمی وجود دارد. برای دکتر بهتنر باید بین دو مفهوم عوامل حیاتی موفقیتو عوامل کلیدی عملکرد تفاوت قایل شد:

عوامل حیاتی موفقیت : Critical Success Factors, CSF

عوامل کلیدی عملکرد : Key Performance Indicators, KPI

عوامل حیاتی موفقیت به عوامل موثر بر موفقیت یک حوزه گفته می شود در حالیکه شاخص‌های کلیدی عملکرد پیامدهای حوزه مورد مطالعه است.

تفاوت CSF و KPI

فاکتورهای کلیدی موفقیت در IT: از آنجا که پیاده کنندگان IT در اجرا با مشکلات عمده ای روبرو می شدند ،به جستجو برای تعیین عوامل ضروری برای موفقیت پرداختند. به عنوان مثال کشف فعالیتهایی که تیم IT باید آنها را به درستی انجام می داد و یا شناسایی فرایندها و سیستمهای مدیریتی حیاتی برای اجرای موفق IT نمونه ای از این فعالیتها می باشند.ایده فاکتورهای کلیدی موفقیت اولین بار توسط روکارت در دهه ۱۹۷۰م جهت کمک به مدیران در تعریف نیازهای اطلاعاتیشان و برای برنامه ریزی فناوری اطلاعات مطرح شد. روکارت عوامل کلیدی را نواحی محدودی می داند که موفقیت در آنها، موفقیت سازمان در عملکرد رقابتی را تضمین می کند. بعبارتی این فاکتورها حوزه های محدودی که کار در آنها باید درست انجام شود را نشان می دهند

عوامل حیاتی موفقیت ERP

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) سیستم های بشدت پیچیده ای هستند. پیاده سازی این سیستم ها بسیار دشوار و هزینه بر می باشند و میزان بسیار زیادی از منابع و زمان سازمان را صرف خود می کنند. از این رو پیاده سازی موفقیت آمیز این پروژه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با بررسی و مرور ادبیات ده ها مقاله ی مرتبط موجود در بزرگترین پایگاه های علمی و پژوهشی دنیا در جستجوی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های پیاده سازی ERP می باشد.

علیرغم مزایای زیادی سیستم های ERP اجرای برخی ازاین پروژه ها با شکست مواجه می شود پیاده سازی سیستم های ERP امری دشوارپیچیده و هزینه بربوده و گاه دارای نارسایی ها و کمبودهای اساسی است که نیازمند تحولی بنیادین درفرایندهای سازمانی است بنابراین سازمان ها می بایست ازعوامل کلیدی موفقیت و شکست قبل ازاجرای راه حل های ERP کاملا اگاهی داشته باشند باتوجه به شکست تعداد زیادی از پروژه های ERP در این مطالعه عوامل موفقیت و شکست این پروژه ها معرفی میشوند درپایان راه کارهایی جهت کمک به سازمان ها و صنایع مشاوران ودیگرعاملان مرتبط جهت جلوگیری ازبروز مشکلات درروند اجرای این طرح ها ارایه می شود. عوامل حیاتی موفقیت ERP  عبارتند از:

مدیریت پروژه

آموزش و توسعه

مهندسی مجدد فرایند

سیستم یکپارچه سازی

بکارگیری

عملکرد سازمانی

رام و همکاران شش عامل کلیدی موفقیت بکارگیری سیستم یکپارچه سازی منابع سازمان را مدیریت پروژه، توسعه و آموزش، مهندسی مجدد فرایند، سیستم یکپارچه سازی، بکارگیری صحیح و عملکرد سازمانی عنوان کرده اند. آنها عوامل حیاتی موفقیت ERP را به صورت زیر نمایش داده اند.

عوامل حیاتی موفقیت ERP

تشریح مدل مفهومی عوامل حیاتی موفقیت ERP

براساس این مدل مهندسی مجدد، یکپارچگی سیستم، مدیریت پروژه و آموزش متغیرهای علی برونزا هستند. این چهار عامل بر بکارگیری ERP تاثیر دارند. از سوی دیگر بکارگیری موفق ERP موجب موفقیت در عملکرد سازمان می شود. بنابراین بکارگیری یک متغیر علی درونزا است. عمکلرد نیز یک متغیر وابسته صرف در این مدل است. این الگوی مفهومی در نهایت موجب موفقیت ERP در سازمان خواهد شد.

ERP پروژه ای است که از یک سو سرمایه گذاری بزرگی را می طلبد و از سوی دیگر نرخ شکست در آن بالاست. به قضاوت شرکتهای پیاده کننده ERP سه چهارم این پروژه ها با شکست مواجه می شوند. این مسأله لزوم توجهی خاص بر عوامل تأثیر گذار را آشکار می کند. همانطور که ذکر شد، در مطالعات مربوط به ERP این عوامل در مفهوم فاکتورهای کلیدی موفقیت نمایان می شود، و از آنجا که قدم اول، انتخاب یک ERP مناسب است،

لازم است که به فاکتورهای کلیدی این انتخاب توجهی خاص مبذول شود.برای انتخاب درست، سازمان باید ابتدا نیازهای خود را بشناسد تا براساس آن محصول مناسب را انتخاب کند . همچنین سازمان می بایست این نیازمندیها را به فروشندگان مورد نظر اعلام کند . این امر سبب می شود که آنها اولا در صورت داشتن محصول مناسب در مناقصه شرکت کنند و در ثانی با بیان تواناییهای خود و دادن اطلاعات لازم امکان مقایسه دقیقتر و در نتیجه یافتن گزینه بهتر را برای سازمان فراهم کنند. سازمان برای رسیدن به این مقصد نیاز به نوشتن یک ERP دقیق ، جامع و کامل دارد، که براساس آن هم نیازمندیهای خود را مشخص کند و هم قابلیتهای فروشندگان را بسنجد.

پرسشنامه عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی یا ERP CSF


دانلود ادبیات پژوهش برنامه ریزی منابع سازمان ERP

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمان به صورت فایل ورد همراه با رفرنس فارسی و انگلیسی

10000 تومان – خرید