این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت فناوری اطلاعات

تبادل الکترونیکی داده ها

تبادل الکترونیکی داده ها EDI

تبادل الکترونیکی داده‌ها EDI واژه EDI مخفف Electronic Data Interchange و بمعنی تبادل الکترونیکی داده ها است. مقاله های مرتبط با این مورد در دسترس می باشد.

سیستم پشتیبانی تصمیم

مقاله سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS

مقاله سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر سه مقاله در این زمینه در دسترس و قابل دانلود می باشد.

سیستم پشتیبانی تصمیم

سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS

سیستم پشتیبانی از تصمیم DSS سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه اند که پشتیبانی فعال اطلاعات را در تصمیم گیری برای مدیران کسب و کار فراهم میکنند.

سیستم خبره

مقاله سیستم خبره

مقاله سیستم خبره و کاربرد آن در مدیریت به همراه مقالات مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس می باشد.

سیستم خبره

سیستم خبره

سیستم خبره و کاربرد آن در مدیریت و دانلود مقالات مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس می باشد.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی و جامعه اطلاعاتی به همراه مجموعه مقاله و پرسشنامه های مرتبط با آن هم اکنون در سایت پارس مدیر قابل دانلود می باشد.

سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی

مقاله سواد اطلاعاتی و پرسشنامه مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد.سواد اطلاعاتی محور پایان نامه دانشجویان مدیریت آموزشی است.

سواد اطلاعاتی

مقاله سواد دیجیتال

مقاله سواد دیجیتال و مقاله، پرسشنامه و پایان نامه های مرتبط با آن هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دانلود می باشد.

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت به همراه مقالات، مفاهیم، تعاریف و سیر تکاملی سیستم اطلاعات مدیریت هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود می باشد.

OLAP چیست؟

OLAP چیست؟

OLAP چیست؟سیستمهای اطلاعاتی تحلیلی سیستمهای هستند که امکان تحلیل داده های انبوه حاصل از سیستمهای عملیاتی را برای تمامی سطوح کاربران فراهم می کنند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com