پرسشنامه ارزیابی فناوری

دانلود پرسشنامه ارزیابی فناوری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۵۹ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی ارائه مدل ارزیابی فناوری در شرکت‌های متوسط و کوچک

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ارزیابی فناوری

ارزیابی فناوری: راهبردی برای پایش، بازبینی و آسیب‌شناسی فناوری مورد استفاده در سازمان است که به بهبود آن منجر می‌شود. ارزیابی، جریانی از بازخور فعالیت‌ها و مقایسه آنها با معیارهای تعیین شده است که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تاثیر آن در کارایی سازمان و نظرات مسئولان در مورد نتایج به دست آمده اطلاع کسب می‌کنند.

از سویی، امروزه فناوری اطلاعات سیستـم‌های اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و شناخته شده مورد پذیرش واقع شده اند. اگرچه علی رغم سرمایه گذاری سنگین در فناوری اطلاعات، سازمان‌ها عموماً نتوانسته اند از بـــازگشـت سرمایه و فواید مالـی متناسبی بهره‌مند شوند. توسعه و فراگیرشدن فن اوری اطلاعات اغلب معادل با کاهش شاخصهای کلان بهره‌وری و سودآوری کمتر در هردو بخش صنعت و خدمات بوده است.

نتایج تحقیقات در صنعت ساختمان به عنوان یک نمونه نشان می‌دهد که؛ نداشتن دورنمای استراتژیک مهمترین مانع در سرمایه گذاری مناسب در فناوری اطلاعات است و تاثیر عمده‌ای در دستیابی به موفقیتهای مورد انتظار دارد؛ سازمان‌ها در میزان سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات تفاوتهای عمده‌ای باهم دارند؛سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات چندان تحت تاثیر اندازه سازمان‌ها نیست؛ هزینه‌های غیرمستقیم تاثیر فراوان و قابل توجهی پس از سرمایه گذاری داشته اند.

تعریف عملیاتی: در یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد که بعدها در قالب مقاله ارائه گردید از پرسشنامه ارزیابی فناوری لی و همکاران (۲۰۱۶) استفاده شد. پرسشنامه اولیه شامل ۵۹ گویه بود و پس از آن با تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد ۹ گویه باید حذف شوند. در نهایت با روش تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم پرسشنامه نهایی اعتبارسنجی گردید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله