پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)

دانلود پرسشنامه برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد همراه با تفسیر

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP

ابعاد: سیستم، رضایت، اطلاعات، بنگاه و خدمات

تعداد سوالات : ۳۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت برنامه‌ریزی منابع انسانی

ابعاد: مدیریت پروژه، آموزش و تعلیم، بازمهندسی فرایندهای کسب‌وکار، ادغام سیستم، اجرا، عملکرد سازمانی

تعداد سوالات : ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عوامل کلیدی عملکرد برنامه‌ریزی منابع انسانی

ابعاد: ارزیابی آمادگی، انتخاب پروژه، بکارگیری، آمادگی نهایی، ارزیابی

تعداد سوالات : ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه ارزیابی آمادگی سازمان برای بکارگیری ERP

ابعاد: ارزش‌های مشترک، ساختار، استراتژی، سیستم، سبک، کارکنان، مهارت، خود ارزیابی، عوامل حمایتی

تعداد سوالات : ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه بررسی ابعاد سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی ERP

ابعاد: بعد فنی، بعد انسانی، بعد اطلاعات، بعد فرایند، بعد سازمانی

تعداد سوالات : ۲۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه پذیرش فناوری برنامه‌ریزی منابع سازمانی با مدل UTAUT

انتظار عملکرد، انتظار تلاش، شرایط اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، نیت استفاده، استفاده در عمل

تعداد سوالات : ۲۱ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ادبیات پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمان ERP

فصل دو و ادبیات پژوهش برنامه‌ریزی منابع سازمان به صورت فایل ورد همراه با فهرست نویسی فارسی و انگلیسی

تعریف مفهومی برنامه‌ریزی منابع سازمانی

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) به سیستمی اشاره دارد که کلیه منابع سازمان اعم از کالا، نیروی انسانی، ماشین‌آلات، فضا و هر گونه منبع دیگر را از طریق اتوماسیون و یکپارچه کردن تمام فرآیندها مدیریت موثرتری نمایند. این سیستم امکانات لازم را جهت برنامه‌ریزی استفاده بهینه تر از این منابع فراهم کنند. سازمان‌ها علی رغم هزینه بر بودن پیاده سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی و همچنین مشکل بودن این روند، روز به روز تمایل بیشتری به استفاده از سیستم‌های مذکور نشانمی دهند. وجود چنین سیستم هایی برتری رقابتی سازمان‌ها را در پی دارد. همچنین باعث کاهش هزینه‌های اطلاعاتی سازمان می‌گردد.

نرم‌افزار ERP یا برنامه‌ریزی منابع سازمان، یک سیستم نرم‌افزاری ماژولار است. این سیستم با هدف یکپارچه‌سازی فرایندهای اصلی کسب‌و‌کارها در یک سیستم واحد، طراحی شده است. نرم‌افزار ERP شامل مؤلفه‌های اصلی یک نرم‌افزار است که اغلب با نام ماژول‌ شناخته می‌شوند. در حوزه‌های اساسی کسب‌و‌کار، از جمله مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تولید، مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین تمرکز دارد. سازمان‌ها بر اساس بیشترین میزان اهمیت در حوزه کسب‌وکار خود، هرکدام از ماژول‌های اصلی را انتخاب کرده و استقرار نرم‌افزار انجام می‌شود. شرکت‌هایی که از نرم‌افزار ERP استفاده می‌کنند به دلیل عدم نیاز به ورود دوباره یا چندباره اطلاعات، تا حد زیادی در زمان خود صرفه‌جویی می‌کنند. زیرا سیستم با اشتراک‌گذاری داده‌ها، باعث ایجاد دقت و همکاری بیشتر بین بخش‌های سازمان می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله