پرسشنامه توانمندی‌های پویا

دانلود پرسشنامه توانمندی‌های پویا در شرکت‌های کوچک و متوسط دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوال: ۸۱ گویه با پرسشنامه طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: بررسی توانمندی‌های پویا در شرکت‌های متوسط و کوچک

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه توانمندی‌های پویا

مدیریت اثربخش سازمان‌های پژوهش و فناوری در دنیای پرتلاطم امروز، از مهم‌ترین چالش‌های مدیران این سازمان‌هاست که برای غلبه بر آن، نظریه‌ها و دیدگاه‌‍‌های مختلفی مطرح شده است. توانمندی‌های پویا، یکی از دیدگاه‌هایی است که در دو دهه گذشته بر مبنا و به‌عنوان مکمل نظریه منبع‌محور ارائه شده است. این پرسشنامه توانمندی‌های پویا را برای مدیریت راهبردی سازمان‌ها ارائه کرده است.

نتایج تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از رویکرد توانمندی‌های پویا درک راهبردی از سازمان‌های پژوهش و فناوری و به‌‌طور خاص درک این‌که چگونه توانمندی‌های پویا در یک سازمان پژوهش و فناوری پیشران سایر توانمندی‌ها هستند را ارتقا می‌دهد. این مقاله در آغاز با نگاهی به پیدایش توانمندی پویا، به شرح مختصر دیدگاه منبع‌محور روی می‌آورد و سپس ضمن بررسی قابلیت‌های پویا و ارائه الگویی برای مدیریت راهبردی سازمان‌های پژوهش و فناوری با استفاده از این دیدگاه، به جمع‌بندی و ارائه چند پیشنهاد بسنده می‌کند.

توانمندی پویا، توانایی شرکت‌ها و سازمان‌ها برای یکپارچه‌سازی، ایجاد و بازآرایی شایستگی‌های درونی و بیرونی و تدابیر لازم در برابر تغییرات محیطی شتابان،است؛ همچنین توانمندی‌های پویا  تغییر در منابع سازمان‌ها و شرکت ها، و هدایت آنها به سوی گزینه‌های راهبردی یا مسیرهای جدید تعریف می‌شود. منابع سازمان شامل: دارایی‌های ملموس(فیزیکی)، ناملموس (غیر فیزیکی) و همچنین توانمندی‌هایی است که سازمان در مالکیت یا کنترل خود داشته یا به آن‌ها دسترسی ویژه‌ای دارد.

توانمندی پویا الگوی آموخته شده و پایدار فعالیت جمعی است که سازمان به‌واسطه‌ی آن به‌صورت نظام‌مند روال عادی امور خود را به‌ قصد بهبود اثرگذاری، ایجاد و اصلاح کرده و ظرفیت خلق، گسترش، یا اصلاح هدفمندانه‌ی منابع را در اختیار سازمان می‌گذارد. پرسشنامه توانمندی‌های پویا بسیار مفید است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله