این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت گردشگری

مقاله های مدیریت گردشگری یا توریسم و مقالات مدیریت جهانگردی و تعریف پدیده گردشگری و سفر، مقصد گردشگری و مکان‌های گردشگرفرست با رویکردی پایدار

انواع گردشگری و جذب گردشگر

انواع گردشگری

گردشگری انواع مختلفی دارد و شناخت انواع گردشگری برای برنامه ریزی در این عرصه اهمیت به سزایی دارد؛ چرا که تقاضاهای مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان نیست.

تاریخچه گردشگری

تاریخچه گردشگری

تاریخچه گردشگری در اروپا بسیار رایج بوده، مسافرت‌های اشراف و شاهزادگان جوان بود که به منظور آشنایی با شیوه‌های حکومت‌رانی به نقاط مختلف صورت می‌گرفته است.

گردشگری و گردشگر

مفهوم گردشگری و گردشگر

واژه توریسم اولین بار در مجله‌ای انگلیسی مطرح شد. مفهوم گردشگری و گردشگر به معنای مسافرت برای تماشای آثار تاریخی و مناظر طبیعی برای لذت بردن به کار می‌رفت.

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری

صنعت گردشگری یکی از صنایع مهم غیرنفتی است که در جذب منابع ارزی و توسعه و رونق بازارهای کشور موثر است. تاسیسات مربوط به صنعت گردشگری در جذب گردشگران مهم است.

پرسشنامه شهر مجازی توریستی

پرسشنامه شهر مجازی توریستی

دانلود پرسشنامه شهر مجازی توریستی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه، ارائه راهبردهایی درایجاد شهر مجازی توریستی

پرسشنامه گردشگری مجازی

پرسشنامه گردشگری مجازی

دانلود پرسشنامه گردشگری مجازی همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با دارا بودن طیف لیکرت ۵ درجه با هدف بررسی گردشگری مجازی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com