گردشگری ماجراجویانه

گردشگری ماجراجویانه یا طبیعت‌گردی مناسب افرادی است که به دنبال هیجان بیشتری در مسافرت خود هستند. در هر جامعه کسانی هستند که به انجام دادن کارهای متهورانه و مخاطره آمیز علاقه وافر دارند. برخی از این افراد با اقدام به مسافرت‌های ماجراجویانه به این نیاز درونی خود پاسخ می‌دهند. چنین گردشگرانی می‌خواهند از راه‌های جدید یا غیر عادی، مهارت ها و توانایی‌های جسمی خود را در مواجهه با سختی ها و دشواری ها بیازمایند و  گردشگری ماجراجویانه را تجربه کنند. لذا نوعی از گردشگری برای آنان لذت بخش و جذاب است که توأم با هیجان بیشتر باشد. در واقع این گونه سفرها حس کنجکاوی خطرپذیری و قوای جسمانی انسان ها را مورد آزمایش می‌نماید.

گردشگری ماجراجویانه و ورزشی در نتیجه تمایل زیاد مردم به پیشگیری از بیماری به جای درمان و فعال تر شدن آنها در بسیاری از کشور های توسعه یافته، به طور روز افزونی در حال رشد است. در این میان افرادی خواستار هیجان و شور بیشتری اند. این افراد فعالیت‌های هیجان انگیزی می‌خواهند که می توان آن را در دسته گردشگری ماجراجویانه قرار داد.

بر اساس دیدگاه برخی پژوهشگرین، همگانی شدن ورزش حرفه‌ای را گردشگری ماجراجویانه می‌گویند، طبیعتا این فعالیت، یک فعالیت قهرمانی نیست و افراد ماجراجو به‌ صورت مبتدی تری یک هیجان را تجربه می‌کنند. در اینجا تعریف مختصی برای گردشگری ماجراجویانه مطرح می‌شود: گردشگری ماجراجویانه شامل سفرهای با هدف خاص برای کاوش تجربیات جدید است. که بیشتر شامل ریسک کردن یا کنترل خطر همراه با چالش شخصی، در یک محیط طبیعی یا عجیب و غریب می باشد.

گردشگری ماجراجویانه علاوه بر همپوشانی هایش با گردشگری ورزشی، مستقیما با طبیعت در ارتباط است.در واقع در اکثر اوقات یک گردشگر ماجراجو را یک طبیعت گرد نیز می توان نامید.

انگیزه این افراد عمدتا به لذت ناشی از ترشح فراوان آدرنالین بر می‌گردد که در نتیجه احساس خطر و هیجان حاصل می‌شود. گردشگران ماجراجو معمولا از سایر گردشگران ورزشی جوان تر هستند و نکته ای که قابل تامل می باشد این است که مردان بیشتر از زنان در این فعالیت ها شرکت می کنند.

ادبیات پژوهش و مبانی نظری انواع گردشگری

فصل دوم انواع گردشگری شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انواع گردشگری تهیه شده است. فصل دوم انواع گردشگری شامل فهرست کامل منابع بوده و به صورت فایل ورد قابل ویرایش می‌باشد.

10000 تومان – خرید