گردشگری شهری

نواحی شهری به علت آنکه جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی بسیار دارند غالباً مقاصد گردشگری شهری مهمی محسوب می‌شوند. شهرها معمولاً جاذبه‌های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای یادبود، سالن‌های تئاتر، استادیوم‌های ورزشی، پارک ها، شهربازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی ومکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که خود گردشگران بسیاری را جذب می‌کند. همراه با توسعه گردشگری در نواحی شهری، برای برآوردن نیازهای گردشگران، خدمات حمایتی بیشتری نظیر رستوران و محل اقامت ساخته می‌شود، البته بازدید کنندگانی که از خارج شهر می‌آیند تنها کسانی نیستند که از این امکانات استفاده می‌کنند وخود مردم شهر هم از زیرساخت ها بهره مند می‌شوند.

در واقع امروزه گردشگری جایگاه مناسبی را دررشته ای علمی بخصوص جغرافیا کسب کرده است. گردشگری پدیده ای نوین و معاصر به عنوان یکی ازفرایندهای تولید کننده فضا ازمختصات بنیادین جوامع شهری است که درشهرهای پرازدحام پرتراکم و الوده با فعالیت های سخت و کسالت آور انسان شهری را قادر به تحمل و تداوم زندگی می کند محیطهای شهری بدلیل تمرکز جمعیت فشارها و خستگی های ناشی ازکاربعنوان مبدا مسافرت گردشگران و ازطرف دیگر باامکانات رفاهی فرهنگی بهداشتی ارتباطات بازرگانی و داشتن جاذبه‌های تاریخی توریستی بعنوان مقصد توریست‌ها بشمار می‌آید.

ادبیات پژوهش و مبانی نظری انواع گردشگری

فصل دوم انواع گردشگری شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انواع گردشگری تهیه شده است. فصل دوم انواع گردشگری شامل فهرست کامل منابع بوده و به صورت فایل ورد قابل ویرایش می‌باشد.

10000 تومان – خرید