پرسشنامه جذب گردشگران

دانلود فایل ورد پرسشنامه جذب گردشگران دارای روایی و پایایی و منبع معتبر

هدف : بررسی عوامل مؤثر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در جذب گردشگران

ابعاد : زیبایی شناختی، رضایت کاربران، کیفیت اطلاعات، اعتماد، تعامل‌پذیری، نگرش کاربران و تمایل گردشگری

تعداد سوالات : ۲۳ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

منبع : معتبر

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی پرسشنامه جذب گردشگران

در شناخت توریست یا گردشگر تعاریف مختلفی از سوی سازمان‌ها و افراد مختلف ارائه شده است. واژه توریسم به مجموعه مسافرت‌هایی گفته می‌شود که بین مبدأ و مقصد با انگیزه‌های مختلفی انجام می‌گیرد. انگیزه‌هایی همچون: استراحت، تفریح، تفرج، ورزش، دیدار، تجارت، فرهنگ و یا گذران اوقات فراغت در این دسته‌بندی است.

در توریسم شخص توریست در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد. در این تعریف بیشتر بر بعد فاصله تأکید شده و گردشگران بر مبنای فاصله‌ای که از محل سکونتشان داشتند، طبقه‌بندی می‌شوند. گردشگری از بعدهای مختلفی تعریف شده است. جذب گردشگران هدف نهایی تمامی فعالیت‌های مدیریت گردشگری است. برای افزایش شانس جذب توریست باید تسهیلات گردشگری را بهبود بخشید.

گردشگری صرفاً یک پدیده یک بعدی نیست که در تعاریف خطی قابل بحث باشد. بلکه در برگیرنده ابعاد بسیاری در زمینه‌های گردشگری مختلفی همچون ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظیر آنها است. عوامل دیگری همچون طول مدت اقامت، وسیله سفر، مقاصد، تقاضا و … نیز در تعریف گردشگر مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین از عوامل موثر بر صنعت گردشگری مجهز شدن کشور میزبان به انواع، لوازم و ضروریات مذکور در تعاریف فوق‌الذکر است.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش جذب گردشگران از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل هفت سازه اصلی و ۳۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه می‌باشد. امتیاز دهی به گویه‌های پرسشنامه از یک تا پنج می‌باشد. در نهایت با استفاده از میانگین گویه‌های هر بعد می‌توان امتیاز سازه مورد نظر را تعیین کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله