پرسشنامه گردشگری شهری

دانلود پرسشنامه گردشگری شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق ساخته

تعداد سوالات: ۳۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «زیرساخت‌های گردشگری شهری»؛ «آموزش و توسعه شهری»؛ «بازاریابی گردشگری شهری»؛ «کارآفرینی و توسعه شهری»

نکته: این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه گردشگری شهری

تعریف مفهومی: گردشگری شهری (Urban tourism) ناظر بر مسافرت افراد به شهرها با هدف بهره‌گیری از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی، هنری، معماری، غذایی و تجاری شهرها است. این نوع گردشگری شامل بازدید از موزه‌ها، کاخ‌ها، معابد، بازارها، رستوران‌ها، فستیوال‌ها، کافه‌ها، مساجد و دیگر جاذبه‌های شهری است. گردشگری شهری سفر به مناطق شهری با انگیزه بازدید از جاذبه‌ها و استفاده از تسهیلات و خدمات شهرها است که آثار متفاوتی را برجای می‌نهد. این شیوه از گردشگری می‌تواند با ایجاد درآمدزایی پایدار شهری به توسعه و شکوفایی شهرها کمک کند.

در واقع امروزه مفهوم گردشگر و گردشگری جایگاه مناسبی را در میان مردم کسب کرده است. گردشگری پدیده‌ای نوین و معاصر به عنوان یکی از فرایندهای تولید کننده فضا ازمختصات بنیادین جوامع شهری است که درشهرهای پرازدحام پرتراکم و الوده با فعالیت‌های سخت و کسالت آور انسان شهری را قادر به تحمل و تداوم زندگی می‌کند محیط‌های شهری بدلیل تمرکز جمعیت فشارها و خستگی‌های ناشی ازکار بعنوان مبدا مسافرت گردشگران و ازطرف دیگر با امکانات رفاهی فرهنگی بهداشتی ارتباطات بازرگانی و داشتن جاذبه‌های تاریخی توریستی بعنوان مقصد توریست‌ها بشمار می‌آید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش گردشگری شهری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۳۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله