این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی دیجیتال

رتبه گوگل

رتبه گوگل

رتبه گوگل (Google page rank) یک شاخص کلیدی عملکرد در بازاریابی دیجیتال و ابزاری برای پایش برونداد عملیات بازاریابی محتوایی است.

رتبه الکسا

رتبه الکسا Alexa

رتبه الکسا (alexa) سیستم درجه‌بندی سایت‌ها است و رتبه سایت را نشان می دهد. آلکسا مرجعی رتبه‌بندی سایت‌ها و از زیرمجموعه‌های آمازون است.

بازاریابی معرف

بازاریابی معرف (افیلیت مارکتینگ)

بازاریابی معرف (Affiliate Marketing) شیوه‌ای عملکرد محور است که در آن صاحب کسب‌وکار به معرفان خود براساس میزان معرفی برند به مشتریان پاداش می‌دهد.

پرسشنامه بازاریابی موبایلی

پرسشنامه بازاریابی موبایلی

پرسشنامه بازاریابی موبایلی (موبایل مارکتینگ) به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر شامل ابعاد و گویه‌های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه بازاریابی ویدیویی

پرسشنامه بازاریابی ویدیویی

دانلود پرسشنامه بازاریابی ویدیویی (ویدئو مارکتینگ) همراه با روایی و پایایی دارای منبع شناسی استاندارد و معتبر و ده گویه با طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com