این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب بازاریابی دیجیتال

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی (Email Marketing) به شیوه‌هایی گفته می‌شود که از طریق ایمیل برای جذب ترافیک و بازدید کننده به کار گرفته می‌شود.

بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی

بازاریابی پیامکی (SMS Marketing) شیوه‌ای از بازاریابی مبتنی بر اسال پیام کوتاه تبلیغلی و ترفیعی به تلفن همراه مشتریان هدف می‌باشد.

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف‌کننده

لید (سرنخ)، مشتری و مصرف‌کننده شامل مجموعه افرادی در بازار هدف است که می‌توانند از طریق فعالیت‌های بازارمحور اقدام به خرید کنند.

پرسشنامه بازاریابی محتوایی

پرسشنامه بازاریابی محتوایی

دانلود پرسشنامه بازاریابی محتوایی همراه با منبع شناسی معتبر و شرح و تفسیر دارای روایی و پایایی و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی (Content Marketing) یک استراتژی بازاریابی دیجیتال برای جذب مشتریان از طریق تولید و اشتراک محتوای باارزش و جذاب است.

بازاریابی قطره ای

بازاریابی قطره‌ای

بازاریابی قطره‌ای (Drip marketing) یک استراتژی ارتباطی است که پیام‌های از پیش نوشته شده‌ای را به صورت آرام و مداوم برای مشتریان ارسال می‌کند.

پرسشنامه بازاریابی پیامکی

پرسشنامه بازاریابی پیامکی

دانلود پرسشنامه بازاریابی پیامکی برای سنجش پذیرش پیامک‌های تبلیغاتی دارای ۲۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، دارای روایی، پایایی و منبع معتبر

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com