این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب برند سازمان

داستان سرایی برند

داستان سرایی برند

داستان‌سرایی برند (Brand Storytelling) به صورت ساده به معنای اشتراک داستان سازمان با مشتریان و شنوندگان در بستر بازاریابی محتوایی است.

برندسازی داخلی

برندسازی داخلی

برندسازی داخلی (Internal Branding) یک فلسفه بازاریابی برای ایجاد تصویری از نام تجاری براساس فرهنگ محوری کسب‌وکار و تعهد به کارکنان است.

برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال

برندسازی دیجیتال (Digital Branding) استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای تقویت جایگاه برند نزد مشتریان در حوزه کسب‌وکارهای تجاری آنلاین است.

تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی برند

تصویر ذهنی برند (Brand image) مجموعه باورها، ایده‌ها و احساسات ذهنی مشتریان پیرامون برند (نام‌ونشان تجاری) شرکت، محصول یا خدمات است.

تاثیر خانواده بر برند

تاثیر خانواده بر برند

تاثیر خانواده بر برند به نقشی اشاره دارد که اعضای خانوار در انتخاب برندهای مختلف توسط افراد به عنوان مصرف‌کننده یک محصول یا خدمت دارند.

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

دانلود پرسشنامه تصویر ذهنی برند همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص شده با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه هویت برند سازمان

پرسشنامه هویت برند سازمان

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان (تصویر ذهنی) همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

وفاداری نگرشی و رفتاری برند

وفاداری نگرشی و رفتاری

وفاداری نگرشی و رفتاری اشاره به رفتارهای خرید وفادارانه و نیت و انگیزه درونی مشتری برای خرید محصول یک برند خاص اشاره دارد.

پرسشنامه هویت برند

هویت برند

هویت برند (Brand Identity) عناصر دیداری برند شامل رنگ، طرح و لوگو است که در ذهن مشتریان برای شناسایی نام‌ونشان تجاری شرکت استفاده می‌شود.

وفاداری برند

وفاداری برند (مدل آکر)

وفاداری برند (Brand Loyalty) میزان دلبستگی و تعهد مشتریان در نگرش و رفتار نسبت به یک نام‌ونشان تجاری به صورت پایدار و بلندمدت اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com