تاثیر خانواده بر برند

تاثیر خانواده بر برند به نقشی اشاره دارد که اعضای خانوار در انتخاب برندهای مختلف توسط افراد به عنوان مصرف‌کننده دارند. تحقیقات اولیه پیرامون نقش خانواده و روابط بین نسلی در حوزه مدیریت رفتار مصرف‌کننده به نقش پررنگ و بااهمیت گفتمان بین نسلی و توصیه‌های بین نسلی در انتخاب و گرایش افراد به یک برند خاص اشاره دارند. با این وجود؛ مطالعات نظری و تحقیقات گسترده بعدی روی مطالعات بین نسلی نشان می‌دهد که گفتمان بین نسلی و توصیه‌های بین نسلی می‌توانند تاثیرات شگرفی بر متغیرهای بازاریابی مرتبط با ارزش برند یعنی اعتماد، تعهد و وفاداری داشته باشند. مطالعات مختلف شواهد تجربی در حمایت از تاثیر این دو حالت از ارتباطات بین نسلی و تاثیر آنها بر ارزش برند بدست می‌دهد.

وفاداری برند را به عنوان رفتاری ارزیابی می‌کنیم که منجر به تکرار خرید می‌شود. اما زمانی که مصرف‌کننده با گزینه جدیدی مواجه می‌شود که دلایل قابل توجه و جذابی را برای گرایش، به مشتری ارائه می‌دهد. میزان نزدیکی و رابطه با برند برای اولین بار مورد آزمون قرار می‌گیرد. اگر برند توانسته باشد تصویر مثبتی را از خود در ذهن مشتری ایجاد کرده باشد، می‌تواند مشتری خود را در چنین شرایطی نیز حفظ کند.

نفوذ بین نسلی و ارزش ویژه برند

نفوذ بین نسلی به معنی تاثیر یک نسل بر نسل دیگر در چارچوب خانواده، از لحاظ انتقال اطلاعات، عقاید، نگرش ها، ترجیحات، ارزش ها، مهارت‌ها و رفتار است. بررسی بین نسلی در رفتار مصرف‌کننده، نسبتا جدید است. تحقیقات اولیه درباره این موضوع در حوزه تصمیم‌گیری خانوادگی و چرخه زندگی خانواده است. نفوذ بین نسلی بعنوان عامل تاثیرگذار بر چندین متغیر بازاریابی در نظر گرفته شده است. این عامل بر متغیرهایی مانند اعتقادات بازار، قوانین انتخاب، وفاداری برند، و ترجیحات برند شناخته شده است.

اخیرا، تحقیقات بین نسلی مصرف‌کننده، به حوزه ارزش برند نیز گسترش یافته اند. پژوهشگران نشان دادند که نفوذ بین نسلی پتانسیل زیادی برای ایجاد یک برند قوی و بهبود کارایی بازاریابی دارد. نام تجاری به عنوان یک دارائی در قدرتمند ترین شرکت‌ها می‌باشد. مزایای یک سازمان با ایجاد یک برند موفق بینهایت می‌شود. این باعث ایجاد یک مزیت رقابتی می‌گردد. برند تاثیر زیادی در قیمت محصول و انتخاب مشتری، به ویژه زمانی که با یک عدم اطمینان در مورد ویژگی‌ها و منافع محصول مواجه می‌شوند؛ وجود دارد.

دانلود اصل مقاله تاثیر خانواده بر برند

دانلود پرسشنامه تاثیر خانواده بر برند

فایل ورد پرسشنامه تاثیر ارتباطات خانوادگی بر ارزش ویژه برند

هدف: بررسی تاثیر ارتباطات خانوادگی بر ارزش ویژه برند

ابعاد: توصیه بین نسلی، گفتمان بین نسلی، وابستگی‌های بین نسلی، کیفیت درک شده برند، وفاداری بین نسلی به برند، اعتماد بین نسلی به برند و ارزش کلی برند

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله