پرسشنامه هویت برند سازمان

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی : دارد

منبع : استاندارد

روش تفسیر: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: اعتماد به مدیریت و عملیات، اعتماد به کارکنان، رضایت و وفاداری

تعریف مفهومی پرسشنامه هویت برند

هویت برند عبارتست از معنا و مفهوم برند که توسط سازنده آن مطرح و در اختیار عموم قرار می‌گیرد. اغلب اوقات افراد اصطلاحات تصویر و هویت را با هم اشتباه می‌کنند. هویت برند یک مجموعه از تداعی‌کننده‌های منحصر به‌فرد یک برند است که استراتژیست برند آرزوی ایجاد یا ابقای آن را دارد. این تداعی‌کننده‌ها دلیل وجودی برند هستند و بر قولی که از طرف اعضای سازمان به مشتریان داده شده، دلالت دارند. هویت نام تجاری تمام چیزی است که یک سازمان می‌خواهد برند آن‌گونه مطرح گردد

هویت برند چیزی است که برند قائم به آن است. به برند معنا می­ بخشد و آن را منحصر به‌فرد می‌سازد. کلمه هویت که در بسیاری از جاها به کار می‌رود از کلمه لاتین idantitus گرفته شده که به معنای همانندی و تطبیق کامل است. هویت برند چیزی است که ساخته می‌شود ولی می‌تواند تغییر کند و اخیراً یکی از جالب‌ترین و مهم‌ترین موضوعات در ادبیات برندسازی است. هویت نام تجاری مجموع  قول‌هایی است  که یک سازمان به مصرف‌کنندگان می‌دهد. برند  می‌تواند به عنوان یک محصول، یک شخصیت، مجموعه‌ای از ارزش‌ها، و جایگاه اشغال‌شده در ذهن مصرف‌کننده  درک شود.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش هویت برند از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. این پرسشنامه از چهار سازه اصلی و بیست و دو گویه تشکیل شده است. برای ارزش‌گذاری هریک از گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. نمره‌گذاری هریک از ابعاد اصلی نیز براساس میانگین گویه‌های مربوط صورت می‌گیرد. این پرسشنامه در زبان فارسی توسط دکتر مریم احمدی‌فرد ترجمه و اعتبارسنجی شده است. با هدایت این استاد برجسته مدیریت مطالعات متعددی با استفاده از این مقیاس انجام شده است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله