این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب تحقیق کیفی

توافق کدگذاری در تحلیل کیفی

توافق کدگذاری در تحلیل کیفی

توافق کدگذاری (Intercoder Agreement) یک روش سنجش پایایی تحلیل کیفی است که براساس میزان تشابه کدگذاری انجام شده بوسیله چندگذار برآورد می‌شود.

گستره‌پژوهی

گستره‌پژوهی

گستره‌پژوهی (Scoping Review) یک روش ارزیابی مقدماتی از اندازه و گستره ادبیات پژوهشی در دسترس برای مطالعه پیرامون پدیده موردنظر است.

ممیزی پژوهشی

ممیزی پژوهشی

ممیزی پژوهشی به فرآیند بازبینی، تأیید و حصول اطمینان و دستیابی به یقین در پژوهش‌های کیفی و کمی اشاره دارد و بسیار بااهمیت می‌باشد.

فرابرگزینش (فراخلاصه)

فرابرگزینش (Metasummary)

فرابرگزینش (Metasummary) یک روش تحقیق کیفی است که با رویکردی کمی می‌کوشد تا یافته‌های کیفی پیرامون مطالعات انجام شده را خلاصه و تجمیع کند.

کدگذاری در تحلیل مضمون

کدگذاری در تحلیل مضمون

کدگذاری در تحلیل مضمون روشی ساختارمند برای شناسایی مضامین اصلی و فرعی پیرامون پدیده مورد مطالعه است که به روش براون و کلارک تشریح شده است.

کتاب آموزش مکس کیودا MAXQDA

کتاب آموزش مکس‌کیودا (MAXQDA)

کتاب آموزش مکس‌کیودا (MAXQDA): دانلود محتوای تمام متن نوشته کاکارتز و رادیکر انتشارات اسپرینگر به همراه پاورپوینت آموزش تصویری نرم‌افزار

روش تحقیق کیو Q-methodology

روش تحقیق کیو

روش تحقیق کیو (Q-methodology) یک مطالعه سیستماتیک پیرامون ذهنیت و دیدگاه افراد موردمطالعه می‌باشد. گاهی به آن مرتب‌سازی کیو گفته می‌شود.

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان

تحلیل گفتمان (Discourse analysis) رویکردی برای تحلیل متن، صدا یا نشانه‌های زبانی و علائم بااهمیت می‌باشد و یک روش تحقیق کیفی است.

نرم‌افزار اطلس تی Atlas.ti

آموزش نرم‌افزار اطلس تی (Atlas.ti)

آموزش نرم‌افزار اطلس تی (Atlas.ti) با رویکردی تخصصی برای انجام تحلیل کیفی داده‌ها، کدگذاری، مقوله‌بندی و استخراج مضامین متون تنظیم شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com