این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روابط خریدار-فروشنده

نیروی فروش

نیروی فروش

نیروی فروش Sale Force که معمولا در سازمان فروش یا واحد فروش فعالیت می‌کنند، وظیفه اصلی فروش برون دادهای سازمان را برعهده دارند.

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رفتار در نقطه خرید

پرسشنامه رفتار در نقطه خرید

دانلود پرسشنامه رفتار در نقطه خرید همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر در زمینه عوامل موثر بر رفتار خریداران در نقطه خرید

نگهداری مشتریان

نگهداری مشتریان

نگهداری مشتری Customer retention به توانایی یک شرکت برای حفظ مشتریان در یک بازه زمانی مشخص با شیوه‌های بازاریابی رابطه‌ای اشاره دارد.

پرسشنامه بازاریابی رابطه‌مند (رابطه‌ای)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

دانلود پرسشنامه بازاریابی رابطه مند یا بازاریابی رابطه ای دارای ابعاد مشتری محوری، اعتماد، سفارشی سازی و ارتباطات بلندمدت همراه با روایی و پایایی

روابط خریدار-فروشنده

روابط خریدار-فروشنده

روابط خریدار-فروشنده استراتژی سازمان جهت برقراری ارتباطات بلندمدت با هدف حفظ و نگهداری مشتریان کلیدی و سودآور در بازاریابی صنعتی می‌باشد.

مقاله لیزینگ و کاربرد آن در بازاریابی

مقاله لیزینگ Leasing

لیزینگ Leasing نوع خاصی از عملیات مالی است که بازپرداخت اقساط آن باید در فواصل زمانی معین صورت گیرد و در فارسی واسپاری نامیده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com