این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب روابط خریدار-فروشنده

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش

دانلود پرسشنامه رفتار اخلاقی فروش همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رفتار در نقطه خرید

پرسشنامه رفتار در نقطه خرید

دانلود پرسشنامه رفتار در نقطه خرید همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر در زمینه عوامل موثر بر رفتار خریداران در نقطه خرید

بازاریابی رابطه مند و CRM

بازاریابی رابطه مند و CRM

بازاریابی رابطه مند و CRM به همراه دانلود مقاله مقایسه بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری و توضیحات تکمیلی آن، در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

اعتماد مشتریان

اعتماد و روابط خریدار-فروشنده

اعتماد و روابط خریدار-فروشنده و اهمیت اعتماد مشتریان در برقراری روابط بلند مدت خریدار-فروشنده به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

اصل مقاله بازاریابی رابطه مند

اصل مقاله بازاریابی رابطه مند به همراه دانلود اصل آن نوشته کریستین گرونروس و توضیحات تکمیلی آن، به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند به همراه مقاله آن و سیر تکامل بازاریابی رابطه ای و مدیریت ارتباط با مشتری و توضیحات تکمیلی آن، در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com