این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب لجستیک

مدیریت موجودی

مدیریت موجودی زنجیره تامین

دانلود ترجمه مقاله مدیریت موجودی زنجیره تامین از سایت ساینس دایرکت به فارسی: هدف این مقاله بازبینی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین است.

لجستیک سبز

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک سبز دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه لجستیک

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت لجستیک

لجستیک چیست

لجستیک چیست؟ لجستیک یک سیستم جامع نگر است که اهتمام آن در نظر گرفتن راه حل بهینه برای رسیدن به مقصود است. توضیحات بیشتر در پایگاه پارس مدیر قابل دسترسی است.

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می سازد.

مدیریت لجستیک

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و مقاله کامل آن هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

مدیریت لجستیک

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس از جمله مباحث مدیریت تولید و عملیات در حوزه لجستیک و همچنین مدیریت زنجیره تأمین صنایع و مدیریت بازگشتی ها می‌باشد.

مدیریت لجستیک

لجستیک درونی

لجستیک درونی به فعالیتهای اجرایی، مدیریتی و نظارتی که بر جریان و نگهداری کالااست، گفته می‌شودو تامین آن پا به پای تولید طی سالیان به رشد خود ادامه داده است.

مدیریت لجستیک

شرکت های لجستیک طرف سوم

متن کامل مقاله شرکت های لجستیک طرف سوم ۳pls برونسپاری فعالیت کارآمدی هم اکنون در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دسترسی است.

مدیریت موجودی

مدیریت موجودی

هدف از مدیریت موجودی بررسی و نگاه داشت سطحی از موجودی است که هزینه‌های سیستم و سازمان را کمینه می کند. توضیحات بیشتر در سایت پارس مدیر قابل دانلود است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com