این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب لجستیک

لجستیک سبز

لجستیک سبز

لجستیک سبز (Green logistic) کوشش‌های لازم برای سنجش و کمینه‌سازی آثار سوء زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های لجستیکی سازمان یا کسب‌وکار است.

مدیریت زنجیره تامین تنومند

زنجیره تامین تنومند

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین تنومند و دیوپیکر. این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا توسط پارس مدیر ترجمه شده است.

مدیریت لجستیک زنجیره تامین

مدیریت لجستیک زنجیره‌تامین

ترجمه مقاله مدیریت لجستیک زنجیره‌تامین مبتنی بر کارت امتیازی فازی در زنجیره تامین توانمند به صورت تخصصی و با کیفیت بالا به زبان پارسی

ترجمه مقاله مدیریت موجودی

مدیریت موجودی زنجیره تامین

دانلود ترجمه مقاله مدیریت موجودی زنجیره تامین از سایت ساینس دایرکت به فارسی: هدف این مقاله بازبینی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین است.

پرسشنامه لجستیک سبز

پرسشنامه لجستیک سبز

دانلود پرسشنامه لجستیک سبز دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری لجستیک دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک (Logistics) فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات حمل و نقل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف با هدف تامین نیاز مشتری است.

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک در کنار تامین مواد اولیه، توسعه محصول، بازاریابی و توزیع بخشی کلیدی از مدیریت زنجیره تامین است و نقش مهمی در این زنجیره ایفا می‌کند.

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس بر مدیریت مواد، قطعات و محصولات، از محل مصرف به محل عملیات و بازیابی یا دفع و بازگرداندن‌ به محل مصرف در موارد مناسب دلالت دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com