این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت بازاریابی

بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی

بازاریابی سیاسی فرایندی است که در آن کاندیداها می‌کوشند تا با ارائه ایده‌های خود رای‌دهندگان را به مشارکت در یک فعالیت سیاسی تشویق کنند.

بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه (Entrepreneurial marketing) شناسایی و بهره‌برداری پیشرو از فرصت‌ها برای جذب و نگهداشت مشتریان با رویکردی نوآورانه است.

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی

بازاریابی ورزشی مدیریت شناسایی نیازهای هواداران، بازیکنان و مدیران ورزشی و پاسخ‌های بازارمحور جهت تامین نیازهای شناسایی شده است.

بازاریابی فرهنگی

بازاریابی فرهنگی

بازاریابی فرهنگی مجموعه‌ای از فعالیت‌های بازاریابی جهت پاسخ به نیاز‌های فرهنگی جامعه از طریق ارائه خدمات یا کالاهای فرهنگی می‌باشد.

بازار Market

بازار (Market)

بازار (Market) ترکیبی از سیستم‌ها، نهادها، روندها، روابط اجتماعی و زیرساخت‌هایی است که طرفین مبادله را باهم مرتبط و درگیر می‌سازد.

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (Business Administration) یک رشته تحصیلی دانشگاهی است برای آموزش مهارت‌های اداره سازمان به دانشجویان می‌باشد.

نوآوری بازاریابی

نوآوری بازاریابی

نوآوری بازاریابی (Marketing innovation) به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت بازاریابی برای ایجاد تغییرات چشمگیر در طرح، بسته‌بندی، کارایی و عملکرد محصول است.

فلسفه مدیریت بازاریابی

فلسفه مدیریت بازاریابی

فلسفه مدیریت بازاریابی اشاره به رویکرد و پارادایم حاکم بر تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری بازاریابی کسب‌وکار جهت پاسخ به نیازهای مشتریان دارد.

انجمن بازاریابی آمریکا

انجمن بازاریابی آمریکا (AMA)

انجمن بازاریابی آمریکا  یک سازمان حرفه‌ای برای راهنمایی و هدایت علمی و عملی از افراد و سازمان‌ها جهت توسعه علم بازاریابی در سراسر جهان است.

تعریف و مفهوم مدیریت بازاریابی

چرخه بازاریابی

بازاریابی فرایندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار می‌کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com