این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مدیریت سازمان

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری شامل سیاست‌ها، برنامه و فعالیت‌هایی است که تضمین می‌کند جمعیت درحال رشد شهر از زیرساخت‌ها، مسکن و اشتغال برخوردار خواهد بود.

نقش‌های مدیران (نظریه مینتزبرگ)

نقش‌های مدیران (نظریه مینتزبرگ)

نقش‌های مدیران (Managerial roles) از دیدگاه مینتزبرگ به سه گروه عمده شامل نقش‌های متقابل شخصی، اطلاعاتی و تصمیم‌گیری تقسیم می‌شوند.

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی)

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی)

مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی) بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مسئولیت برنامه‌ریزی کلان، بلندمدت و فراگیر سازمانی را به عهده دارد.

پرسشنامه حمایت مدیریت ارشد

پرسشنامه حمایت مدیریت ارشد

پرسشنامه حمایت مدیریت ارشد دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد دارای سه بعد حمایت شخصی، حمایت شغلی، مدیریت دقیق و سیزده گویه طیف لیکرت

مدیر کل

مدیر کل

مدیر کل (General Manager) مسئول کلیه امور و عملیات سازمانی است که باید نسبت به هزینه‌ها و درآمدهای سازمان پاسخگو باشد و بالاترین مقام را دارد.

مدیریت ارشد

مدیریت ارشد

مدیریت ارشد (Senior management) نقشی مدیریتی در بالای هرم سازمانی است که درگیر فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان سازمانی می‌باشد.

مهارت‌های مدیریت

مهارت‌های مدیریت

مهارت‌های مدیریت به توانمندی‌های مدیران در حوزه ادراکی، انسانی و فنی اشاره دارد. این مهارت‌ها با توجه به سطوح مختلف مدیران متفاوت است.

شایستگی‌های مدیریتی

شایستگی‌های مدیریتی

شایستگی‌های مدیریتی (Managerial competencies) مجموعه مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگیزه‌های ضروری مدیران برای اداره یک شغل یا سازمان می‌باشد.

هیات مدیره سازمان

هیات مدیره سازمان

هیات مدیره سازمان (Board of directors) تیمی از افراد است که توسط ذی‌نفعان تعیین شده‌اند تا اطمینان حاصل شود مدیریت در جهت منافع صاحبان سهام عمل می‌کند.

پرسشنامه حاکمیت شرکتی

پرسشنامه حاکمیت شرکتی

دانلود فایل ورد پرسشنامه حاکمیت شرکتی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر دارای تعریف مفهومی و عملیاتی به صورت طیف لیکرت پنج درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com