این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب مقاله علمی پژوهشی

مقاله کنفرانسی

مقاله کنفرانسی

مقالات پذیرفته یا ارائه شده در یک کنفرانس با عنوان مقاله کنفرانسی یا Proceeding نامیده می‌شود. این مقالات از اعتبار کمتری نسبت به مقالات ژورنالی برخوردارند.

مقاله مروری

مقاله مروری

یک مقاله مروری Review article مقاله‌ای است که به گردآوری و تلخیص مطالعات موجود می‌پردازد. در یک مقاله مروری مطالعات و پژوهش‌های انجام شده پیشین گردآوری، دسته‌بندی و بازنمایی می‌شود.

دانلود اندنوت EndNote

دانلود اندنوت EndNote

دانلود نرم افزار منبع نویسی و فهرست منابع اندنوت EndNote برای فهرست نویسی در نشریه های معتبر علمی-پژوهشی و چاپ مقالات ISI

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق

تفاوت سوال و فرضیه تحقیق، گزاره های تحقیق به صورت سوال تحقیق و فرضیه تحقیق مطرح می شود. پرسش اصلی این است که تفاوت سوال و فرضیه تحقیق چیست؟

مقاله علمی و انواع آن

مقاله علمی و انواع آن

مقاله علمی دارای انواع متفاوتی است که عبارتند از مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های مروری. مقاله‌های ISI، اسکوپوس و کنفرانسی نیز دیگر انواع آن هستند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com