نوشته‌های دارای برچسب کتاب تئوری سازمان

کتاب مدیریت عمومی الوانی

کتاب مدیریت عمومی الوانی

دانلود کتاب مدیریت عمومی نوشته دکتر مهدی الوانی انتشارات نی : خلاصه کتاب مدیریت عمومی الوانی برای آمادگی آزمون ارشد و دکتری مدیریت ارائه شده است.

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

پاورپوینت کتاب تئوری سازمان هچ

دانلود پاورپوینت کتاب تئوری سازمان هچ : اسلایدهای فارسی کتاب تئوری سازمان، مدرن، پست مدرن، نمادین-تفسیری نوشته ماری جو هچ

کتاب سیمای سازمان مورگان

کتاب سیمای سازمان مورگان

کتاب سیمای سازمان نوشته گرت مورگان برای آزمون دکتری مدیریت است. خلاصه انگلیسی و ترجمه فارسی کتاب سیمای سازمان مورگان قابل دانلود می باشد.

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ : تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن هچ تهیه و تنظیم پایگاه پارس مدیر برای دکتری مدیریت

کتاب تئوری مدیریت پوران پژوهش

تئوری مدیریت پوران پژوهش

تئوری مدیریت پوران پژوهش به همراه دانلود رایگان کتاب تئوری‌های مدیریت انتشارات پوران پژوهش نوشته دکتر حسین صفرزاده در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

کتاب تئوریهای سازمان اقتداری

کتاب تئوریهای مدیریت

کتاب تئوریهای مدیریت به همراه دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت علی رضائیان مدیریت عمومی الوانی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com