کتاب سیمای سازمان مورگان

دانلود کتاب سیمای سازمان مورگان

لینک دانلود کتاب سیمای سازمان مورگان

نام کتاب : سیمای سازمان

نام اصلی کتاب : Images of Organization

نویسنده : گرت مورگان Gareth Morgan

نوع فایل : فایل PDF خلاصه کتاب به زبان اصلی

ترجمه : فایل ورد ترجمه خلاصه کتاب مورگان

ترجمه و تنظیم : پارس مدیر

دانلود خلاصه انگلیسی کتاب مورگان

درباره کتاب سیمای سازمان و استعاره های مورگان

در این کتاب، ضمن بررسی نقش استعاره های مورگان در مطالعه سازمان ها ، قوت ها و ضعف های تفکر استعاره ای تبیین می گردد. آموزه های اصلی نگرش منشوری مورگان این است که می توان از استعاره های متعدد جهت ایجاد طیفی از بینش های رقیب اما مکمل بهره برد و اندیشه خود را بر مبنای قوت نقطه نظرهای مختلف قرار داد. کتاب سیمای سازمان نوشته گارت مورگان یکی از منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد و سراسری است. متن زبان اصلی و ترجمه دقیق آن در ۳۰ صفحه توسط کارشناسان سایت پارس مدیر آماده شده است. مطالعه خلاصه برای آزمون دکتری کافی است. در ایران این کتاب با عنوان سیمای سازمان: مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن منتشر شده است. اصغر مشبکی این کتاب را ترجمه کرده و دانشگاه تهران آن را منتشر کرده است.