کتاب سیمای سازمان مورگان

عنوان: کتاب سیمای سازمان مورگان

نام اصلی کتاب : Images of Organization

نویسنده : گرت مورگان Gareth Morgan

نوع فایل : فایل PDF خلاصه کتاب به زبان اصلی

ترجمه : فایل ورد ترجمه خلاصه کتاب مورگان

ترجمه و تنظیم : پارس مدیر

دانلود خلاصه انگلیسی کتاب مورگان

درباره کتاب سیمای سازمان مورگان

در این کتاب، ضمن بررسی نقش استعاره‌های مورگان در مطالعه سازمان‌ها، قوت‌ها و ضعف‌های تفکر استعاره‌ای تبیین می‌گردد. آموزه‌های اصلی نگرش منشوری مورگان این است که می‌توان از استعاره‌های متعدد جهت ایجاد طیفی از بینش‌های رقیب اما مکمل بهره برد و اندیشه خود را بر مبنای قوت نقطه نظرهای مختلف قرار داد. کتاب سیمای سازمان نوشته گارت مورگان یکی از منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد و سراسری است. متن زبان اصلی و ترجمه دقیق آن در ۳۰ صفحه توسط کارشناسان سایت پارس مدیر آماده شده است. مطالعه خلاصه برای آزمون دکتری کافی است.

استعاره‌های سازمانی مورگان

استعاره‌های سازمانی مورگان

در ایران این کتاب با عنوان سیمای سازمان: مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره‌های آن منتشر شده است. اصغر مشبکی این کتاب را ترجمه کرده و دانشگاه تهران آن را منتشر کرده است.

اصل زیربنایی این کتاب آنست که تمامی نظریه‌ها و روش‌های مدیریت بر اساس تصاویر و استعاره هایی است که ما را به درک شرایطی در شیوه‌های قدرتمند اما محدود رهنمون می‌نماید. استعاره‌های متعددی برای سازمان مطرح شده است که مورگان به زیبایی آنها را به تصویر کشیده است.

برای دستیابی به اثربخشی، مدیران باید در مطالعه سازمان‌ها از دیدگاه‌های مختلف و توسعه راهبردهایی عملی که منطبق با رهنمودهای آنان باشد، دارای مهارت و تبحّر باشند. مدیرانی که در هنر مطالعه عمر سازمانی مهارت دارند از ظرفیت باز و منعطفی برخوردارند و ارزیابی‌های فوری را زیرسؤال برده تا اینکه دیدگاه جامع تری از موقعیت سازمانی پدیدار گردد.

4 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله