این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: کتاب مدیریت

کتابخانه آنلاین مدیریت پارس مدیر مرجع دانلود کتاب مدیریت به صورت الکترونیک، خلاصه و رایگان در گرایش های مختلف مدیریت

کتاب مدیریت اقتضائی

دانلود کتاب مدیریت اقتضائی

دانلود کتاب مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگهای سازمانی نوشته دیانا سی فنیری ترجمه ناصر میرسپاسی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ

کتاب تئوری سازمان ماری جو هچ : تئوری سازمان دیدگاه مدرن، نمادین-تفسری و پست مدرن هچ تهیه و تنظیم پایگاه پارس مدیر برای دکتری مدیریت

کتاب تئوری مدیریت پوران پژوهش

تئوری مدیریت پوران پژوهش

تئوری مدیریت پوران پژوهش به همراه دانلود رایگان کتاب تئوری‌های مدیریت انتشارات پوران پژوهش نوشته دکتر حسین صفرزاده در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

کتاب تئوریهای سازمان اقتداری

کتاب تئوریهای مدیریت

کتاب تئوریهای مدیریت به همراه دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت علی رضائیان مدیریت عمومی الوانی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com