کتاب آمار و احتمال

عنوان: کتاب آمار و احتمال

نویسنده: نرگس عباسی، علی شادرخ و محمد وحیدی

نوع فایل: PDF

زبان: فارسی

محتویات: تمام فصول کتاب

تعداد صفحات: ۳۷۰ صفحه

ناشر: انتشارات پیام نور

دانلود کتاب آمار و احتمال

درباره کتاب آمار و احتمال

آمار کاربردی مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون دکتری مدیریت و آزمون کارشناسی ارشد است. متن کامل کتاب آمار انتشارات پیام نور و یک کتاب کامل درس و تست آمار و کاربرد آن در مدیریت برای دانلود ارائه شده است. با این وجود توصیه ما کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت نوشته منصور مومنی و عادل آذر است. در این کتاب مفاهیم پایه آماری تدریس و تشریح شده است. انواع روش‌های مربوط به آمار توصیفی و آمار استنباطی بحث شده است. همچنین آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک تشریح گردیده است. در نهایت نیز روش‌های مختلف آماری با دیدگاهی کاربردی مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابراین کتاب آمار و احتمال را دانلود کنید.

این کتاب توسط دانشگاه پیام نور و به صورت الکترونیک منتشر شده است. لینک کتاب حاضر با هماهنگی با سایت دانشگاه و مکاتبه با ایمیل info[at]pnu[dot]ac[dot]ir در پایگاه پارس مدیر قرار گرفته است. در صورتی که ناشر هر زمان عدم رضایت خود را بیان دارد لینک کتاب از پایگاه پارس مدیر برداشته خواهد شد.

آمار دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش‌های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازه‌گیری و آزمایش) دانست. زمینه‌های محاسباتی و رایانه‌ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوش‌های ماشینی در داده‌ها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه‌های ماشینی در همه‌جا می‌باشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن داده‌های کمّی و تحلیل آن‌ها به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله