کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

دانلود کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

دانلود رایگان و مستقیم کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

نام کتاب : آمار اقتصاد و بازرگانی

نویسنده : علی‌اکبر رزمی

نوع فایل : PDF فارسی تمام فصول کتاب

تعداد صفحات: ۲۶۴ صفحه

محتویات : فارسی – تمام متن

پسورد: ندارد

معرفی کتاب

علم آمار یکی از علومی است که امروزه برای اداره امور اجتماعات بشری شدیداْ مورد نیاز بوده و شدت این نیاز با پیشرفت و توسعه اقتصادی این جوامع و پیچیده تر شدن بافت سیاسی و اجتماعی آنها بطور روزافزونی رو به افزایش است بطوری که اکنون کمتر رشته دانشگاهی را می‌توان یافت که درس آمار به عنوان یکی از دروس ضروری آن رشته قلمداد نشود. این کتاب به عنوان مرجعی برای دانشجویان رشته های علوم پایه و بخصوص دانشجویان رشته اقتصاد بحساب می آید. در این کتاب کوشش شده است مباحث آمار تخصصی ارائه شود. مثال‌های عددی در راستای رشته و گرایش دانشجویان اقتصاد طرح شده است. بنابراین یک مرجع تخصصی مناسب و فراگیر محسوب می‌شود.

آمار و کاربرد آن در مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون دکتری سراسری آزاد و آزمون کارشناسی ارشد است. متن کامل این کتاب برای دانشجویان اقتصاد و مدیریت قابل دانلود رایگان است. با این وجود توصیه ما کتاب آمار کاربردی عادل آذر است.کتاب آمار در اقتصاد و بازرگانی، توسط انتشارات رسا به چاپ رسیده است. موضوع کتاب: اقتصاد، اقتصاد دانشگاهی، جدول های توزیع فراوانی و نمودارها. مطالب کتاب حاضر با نگرشی کاربردی نگاشته شده است و نه تنها نیاز دانشجویان گرایش های مختلف کارشناسی علوم اقتصادی را برآورده می سازد بلکه برای طیف وسیعی از دانشجویان سایر رشته ها، به ویژه رشنه های مدیریت و حسابداری، کاملا مناسب است. ساختار ارائه مطالب کتاب به این صورت است که در فصل نخست با ارائه مقدمه ای بر آمار، به تعریف آمار و زمینه های مختلف آن پرداخته می شود.