کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

دانلود کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

دانلود رایگان و مستقیم کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

نام کتاب : آمار اقتصاد و بازرگانی

نویسنده : علی‌اکبر رزمی

نوع فایل : PDF فارسی تمام فصول کتاب

تعداد صفحات: ۲۶۴ صفحه

محتویات : فارسی – تمام متن

پسورد: ندارد

توضیحات کتاب آمار اقتصاد و بازرگانی

علم آمار یکی از علومی است که امروزه برای اداره امور اجتماعات بشری شدیداْ مورد نیاز بوده و شدت این نیاز با پیشرفت و توسعه اقتصادی این جوامع و پیچیده تر شدن بافت سیاسی و اجتماعی آنها بطور روزافزونی رو به افزایش است بطوری که اکنون کمتر رشته دانشگاهی را میتوان یافت که درس آمار به عنوان یکی از دروس ضروری آن رشته قلمداد نشود. این کتاب به عنوان مرجعی برای دانشجویان رشته های علوم پایه و بخصوص دانشجویان رشته اقتصاد بحساب می آید.

آمار و کاربرد آن در مدیریت یک درس بسیار مهم آزمون دکتری سراسری آزاد و آزمون کارشناسی ارشد است. متن کامل کتاب آمار برای دانشجویان اقتصاد و بازرگانی قابل دانلود رایگان است. با این وجود توصیه ما کتاب آمار کاربردی عادل آذر است.