کتاب مفاهیم و روش‌های آماری

عنوان: کتاب مفاهیم و روش‌های آماری

عنوان اصلی: Statistics principles and methods

نویسنده: جانسون و باتاچاریا

زبان : انگلیسی (ترجمه ندارد)

نوع فایل: PDF

محتوا : تمام متن

تعداد صفحات : ۷۰۶ صفحه

دانلود کتاب مقاهیم و روش‌های آماری

درباره کتاب مفاهیم و روش‌های آماری

در این کتاب جانسون و باتاچاریان به تشریح آمار استنباطی و آمار توصیفی و انواع آزمون‌های آماری در علوم اجتماعی پرداخته اند. همچنین روش‌های آمار پارامتریک و ناپارامتریک در این کتاب ارائه گردیده است. نویسندهٔ کتاب سعی کرده است نحوهٔ انجام پیمایش خوب را به صورت کارا و نسبتاً جامع توضیح دهد. بدین ترتیب توصیف مبسوط شیوه‌ها و تکنیک‌های انجام پیمایش و تحلیل آماری نتایج در کتاب واحدی جمع شده است.

بخش اعظم این کتاب به تحلیل داده‌ها از تحلیل یک متغیره تا تحلیل‌های چندمتغیره اختصاص دارد. تأکید آن بر منطق و مضمون روش‌های آمار کاربردی مدیریت است. بنابراین نشان می‌دهد که از هر آماره و تکنیک آماری خاص در کجا باید استفاده کرد. این کتاب با اینکه اساساً راهنمایی عملی است، به ارزیابی انتقادهای رایج از پیمایش‌ها نیز می‌پردازد.

نویسنده در سراسر کتاب نشان می‌دهد آمار روشی است که در آن رفت وبرگشت و تعامل مستمری بین نظریه و داده ها، تحلیل مقدماتی و تحلیل‌های بعدی وجود دارد.

جانسون و باتاچاریا، مباحث آماری را نه یک روش گام به گام ساده، بلکه فرایندی می‌داند که متضمن خلاّقیت، تخیل، مهارت و مطالعه است. مفاهیم، صرفا ابزارهایی هستند که کارکرد مختصر و سودمندی دارند. آنها تلخیص انتزاعی مجموعه کاملی از رفتارها، نگرش‌ها و خصیصه هایی هستند که از نظر ما وجه مشترکی دارند. مفاهیم هیچ نوع موجودیت مستقل و خارجی ندارند. آنها معنای ثابتی ندارند. مفاهیم، اصطلاحاتی اند که مردم به منظور ارتباط و کارایی خلق کرده اند. کار ما در تهیه معرف برای مفاهیم این نیست که معرفی بیابیم که با مفهومی که دارای معنای ثابتی است منطبق باشد. پیشنهاد می‌شود کتاب مفاهیم و روش‌های آماری را دانلود کنید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله