دسته: کتاب مدیریت

کتابخانه آنلاین مدیریت پارس مدیر مرجع دانلود کتاب مدیریت به صورت الکترونیک، خلاصه و رایگان در گرایش های مختلف مدیریت

کتاب تئوری مدیریت پوران پژوهش

تئوری مدیریت پوران پژوهش

تئوری مدیریت پوران پژوهش به همراه دانلود رایگان کتاب تئوری‌های مدیریت انتشارات پوران پژوهش نوشته دکتر حسین صفرزاده در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

کتاب تئوریهای سازمان اقتداری

کتاب تئوریهای مدیریت

کتاب تئوریهای مدیریت به همراه دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت علی رضائیان مدیریت عمومی الوانی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com