این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت تولید

پایگاه مقاله مدیریت تولید شامل تاریخچه، تعاریف، مفاهیم و مقدمه ای بر مدیریت تولید و عملیات

یکی از مباحث مهم در کسب و کار، چگونگی مدیریت عملیات و تحقق محصولات است . موضوع مدیریت تولید و عملیات در مباحث مدیریتی از سابقه‌ای بیش از یکصد سال برخوردار است.

مدل ارزیابی عملکرد اسکور

پرسشنامه مدل اسکور

دانلود پرسشنامه مدل اسکور جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین به همراه روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد و گویه‌های مشخص

تولید پاک

پرسشنامه تولید پاک

دانلود پرسشنامه تولید پاک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه اب ابعاد و گویه های مشخص و استاندارد

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان مدلی برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب و کار در شرکت‌های مختلف است. توضیحات بیشتر آن در پایگاه پارس مدیر موجود می باشد.

مهندسی ارزش سازمان

پرسشنامه مهندسی ارزش

دانلود پرسشنامه مهندسی ارزش دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

دانلود پرسشنامه زنجیره ارزش دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت پروژه

پرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی

دانلودپرسشنامه مدیریت پروژه های عمرانی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه چابکی سازمان

پرسشنامه موانع چابکی

دانلود پرسشنامه موانع چابکی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت زنجیره ارزش

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش Value chain مجموعه فعالیت‌هایی است که شرکت در یک صنعت ویژه انجام می‌دهد تا محصولی ارزشمند را به بازار ارائه نماید.

مدیریت زنجیره تامین سبز

مدیریت زنجیره تامین سبز

مدیریت زنجیره تامین سبز به همراه متن کامل مقاله آشنایی با مدیریت زنجیره تامین سبز هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک

مدیریت لجستیک Logistics فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر خدمات حمل و نقل و نگهداری کالا از مبدأ تا محل مصرف با هدف تامین نیاز مشتری است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com