پرسشنامه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه مدیریت زمان

فایل ورد پرسشنامه مدیریت زمان

هدف : بررسی مدیریت زمان

منبع معتبر : دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

تعداد سوالات: ۱۴ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی مدیریت زمان

مدیریت زمان یا Time management عمل یا فرایند طراحی به‌کارگیری کنترل آگاهانه بر روی زمانی است که صرف فعالیتهای مشخص می‌شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی، کارایی یا باروری می‌شود. از دغدغه های مهم امروزی که هر فردی به آن فکر می کند، مدیریت زمان است. مدیریت زمان برای هر فردی که به موفقیت فکر می کند ضروری و پر اهمیت است. مدیریت زمان فرایند نظم بخشیدن و برنامه ریزی تخصیص زمان برای فعالیت های خاص است. مدیریت زمان یک مقوله زیربنایی در پرسشنامه تولید به هنگام است.

مدیریت زمان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیران است که نقش کلیدی در موفقیت دارد و به ما کمک می‌کند تا بتوانیم کنترل زمان و زندگی خود را به دست بگیریم. مدیریت زمان فرایند سازمان‌دهی و نقشه‌پردازی برای چگونگی تقسیم زمان میان فعالیت‌های به‌خصوص است. مدیریت زمان مناسب موجب می‌شود هوشمندانه‌تر عمل کنید – نه سخت تر– پس در واقع شما کار بیشتر را در زمان کمتر انجام خواهید داد، حتی وقتی که زمان کم است و فشار زیاد است. شکست در مدیریت زمانتان به اثربخشی شما اسیب می‌رساند و موجب استرس می‌شود.