این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: مدیریت تولید

پایگاه مقاله مدیریت تولید شامل تاریخچه، تعاریف، مفاهیم و مقدمه ای بر مدیریت تولید و عملیات

یکی از مباحث مهم در کسب و کار، چگونگی مدیریت عملیات و تحقق محصولات است . موضوع مدیریت تولید و عملیات در مباحث مدیریتی از سابقه‌ای بیش از یکصد سال برخوردار است.

برنامه ریزی جامع تولید

برنامه ریزی جامع تولید

برنامه ریزی جامع تولید یک فهوم اساسی در امر برنامه ریزی صنایع تولیدی است. توضیحات بیشتر در پایگاه علمی – پژوهشی پارس مدیر قابل دانلود و دسترسی می باشد.

تولید پاک

تولید پاک

تولید پاک عبارتست ازکاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات, به منظور افزایش بازدهی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست

مهندسی ارزش سازمان

مهندسی ارزش سازمان

مهندسی ارزش سازمان تلاش سازمان یافته ای است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری انجام می‌شود.

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک

لجستیک الکترونیک اقداماتی است که بر روی شبکه اینترنت صورت گرفته و کارخانجات پراکنده، کامیونها و کاربران نهایی را در زمان به هنگام، به یکدیگر مرتبط می سازد.

مدیریت لجستیک

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و مقاله کامل آن هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد علمی – پژوهشی پارس مدیر در دسترس و قابل دانلود می باشد.

مدیریت لجستیک

لجستیک معکوس

لجستیک معکوس بر مدیریت مواد، قطعات و محصولات، از محل مصرف به محل عملیات و بازیابی یا دفع و سپس بازگرداندن‌ متعاقب به محل مصرف در موارد مناسب دلالت دارد.

استاندارد PMBOK پم باک

استاندارد PMBOK مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK یا مدیریت پروژه معروف‌ترین استاندارد جهانی مدیریت پروژه در سازمانهای بزرگ پروژه‌ محوراست که در پایگاه پارس‌مدیر تشریح شده است.

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه ریسک مدیریت پروژه دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات (نت)

نگهداری و تعمیرات (نت) یک فرایند سازمانی جهت حفظ سلامت قطعات و ماشین‌آلات در شرایط مطلوب یا بازیابی و بازگرداندن آنها ازبه شرایط مطلوب است.

لجستیک درونی

لجستیک درونی

لجستیک درونی Internal logistics فرایند مدیریت، زمان‌بندی، برنامه‌ریزی و انتقال محصولات تکمیل شده و بخشی از مدیریت زنجیره تامین سازمان است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com