پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین لارج

فایل ورد پرسشنامه زنجیره تامین لارج

هدف: بررسی مولفه‌های زنجیره تامین لارج

ابعاد: زنجیره تامین ناب، زنجیره تامین چابک، تاب آوری زنجیره تامین و زنجیره تامین سبز

تعداد سوالات: ۱۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زنجیره تامین لارج

زنجیره تامین : زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش ها می توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند.

زنجیره تامین لارج : مدیریت زنجیره تامین لارج تلاش دارد رویکردهای ناب، چابک، پایدار و سبز را در فضای مدیریت زنجیره تامین کناره هم بنشاند تا از مزایای تک تک آنها بهرمند شده و همزمان کاستی های آنها را بپوشاند. در مدیریت زنجیره تامین ناب تلاش بر این است تا سطح موجودی انبار به صفر برسد و مدیریت زنجیره تامین چابک هدف خود را بر پاسخ فوری به مشتری و بازار می گذارد.