پرسشنامه بلاک‌چین در زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه بلاک‌چین در زنجیره تامین دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۱۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: پرسشنامه تک‌بعدی است

پیوست: این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بلاک‌چین در زنجیره تامین

تعریف مفهومی: بلاک‌چین در زنجیره تامین سازمان با تکیه بر فناوری‌های نوین موجب تسهیل ارتباطات، اعتمادپذیری، قابلیت ردیابی و تجاری‌سازی می‌گردد. بلاک چین می‌تواند فرایندهای گوناگون مدیریت زنجیره تامین  را ساده و خودکار کند، خطاها و اختلافات را کاهش دهد و همکاری بهتر بین سهامداران را ارتقا دهد. این بهبودها می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در هزینه و افزایش کارایی عملیاتی شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بلاک‌چین در زنجیره تامین از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۱۰ گویه است که عبارتند از: (در پرسشنامه موجود است). برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر:  از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

در دنیای امروزی که به طور فزاینده‌ای همه چیز مثل زنجیر به هم متصل هستند، مدیریت زنجیره تامین یک جنبه حیاتی از عملیات تجاری مدرن است. با ظهور فناوری بلاک چین، انتظار می‌رود که شفافیت و کارایی در سراسر زنجیره تامین به طور قابل توجهی بهبود یابد. لاک چین در زنجیره تامین نشان می‌دهد چگونه این فناوری می‌تواند شیوه مدیریت و ردیابی جابجایی کالاها را متحول کند. با ارائه قابلیت ردیابی سرتاسری و ذخیره‌سازی امن داده‌ها، پرسشنامه بلاک‌چین در زنجیره تامین می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا از صحت محصولات خود اطمینان حاصل کنند. خطر جعل را کاهش دهند، و فعالیت‌های بازار خاکستری را بهتر شناسایی و با آن مبارزه کنند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله