پرسشنامه تدارکات الکترونیک

دانلود پرسشنامه تدارکات الکترونیک دارای روایی، پایایی، منبع‌شناسی فارسی، تعریف مفهومی و عملیاتی

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع معتبر: فارسی و بومی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: عوامل داخلی، عوامل خارجی، عوامل فرایندی و عوامل فناوری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تدارکات الکترونیک

تعریف مفهومی: تدارکات الکترونیک شامل استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط جهت اجرای فعالیت‌های خرید می‌باشد. به علاوه، استفاده از سیستم‌های تدارک الکترونیکی با خودکار کردن تمامی فرایند خرید و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به سفارش و تقاضای موجود در زنجیره عرضه کالا تکامل یافته است. ریسک تدارکات ناشی از احتمال وقوع ضرر و زیان در اثر کمبودهای قابل ملاحظه قابلیت اطمینان و انسجام سیستم تامین است.

با توجه به اینکه بانک ممکن است در معرض حملات داخلی و خارجی به خدمات و محصولاتش قرار بگیرد لازم است تمهیدات امنیتی به بهترین شکل ممکن رعایت شوند. همچنین ممکن است ریسک عملیاتی در اثر استفاده نادرست مشتری یا ناقص بودن سیستم‌ها و تجهیزات تامین الکترونیک بوجود آیند. ریسک‌های تدارکات در اثر دسترسی به سیستم‌های کلیدی اطلاعاتی و مدیریت تامین و همچنین دسترسی به اطلاعات مابین سازمان و سایرین ایجاد می‌شوند.

تعریف عملیاتی تدارک الکترونیک: برای سنجش تدارکات الکترونیک از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. اطلاعات مربوط به تحلیل عاملی تمامی گویه‌ها در جدول تهیه و تنظیم شده است. برای این منظور فایل نهایی را مشاهده کنید.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله