پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده

دانلود پرسشنامه انتخاب تامین‌کننده دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

هدف: انتخاب بهترین تامین‌کننده

  • مقیاس ارزیابی تامین‌کنندگان براساس تصمیم‌گیری چندمعیاره
  • مقیاس ارزیابی تامین‌کنندگان براساس کارت امتیازی متوازن

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

نوع پرسشنامه : پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی و ماتریس تصمیم

معیارهای پرسشنامه یک : منظر مشتری، منظر مالی، منظر فرایندهای داخلی و منظر رشد و نوآوری

معیارهای پرسشنامه دو : صلاحیت تامین کننده، شرایط اجرای خدمت، شرایط  عملکرد محصول و اهداف هزینه‌ای

دانلود هر دو پرسشنامه به صورت همزمان

تعریف مفهومی پرسشنامه انتخاب تامین کننده

تامین‌کننده Supplier فرد یا سازمانی است که مواد اولیه، محصولات یا خدمات مورد نیاز را برای دیگر افراد یا سازمان‌ها آماده می‌کند. مدیریت ارتباط با تامین‌کننده (SRM) فرایند شناسایی تامین‌کنندگان حیاتی برای سازمان و برقراری روابط بلندمدت با آنها است. برای انتخاب بهترین تامین‌کننده معیارها معینی باید پردازش شود که در این پرسشنامه به آنها پرداخته شده است. این شاخص‌ها در نهایت می‌تواند بهترین گزینه را برای تامین مواد اولیه، محصولات یا خدمات سازمان مشخص کند.

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت سازمانی، کاهش هزینه‌های تولید محصول می‌باشد. انتخاب تامین کنندگان مناسب می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای هزینه‌های خرید را کاهش و قابلیت رقابت‌پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده‌ای از بهای تمام شده محصول را در بر می‌گیرد. هدف از این پرسشنامه ارایه یک روش تصمیم‌گیری فازی برای مسایل انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین است.

در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تامین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت این نوع تصمیم‌ها معمولا پیچیده و فاقد ساختار مشخصی است و بسیاری از معیارهای عملکرد کمی و کیفی از قبیل، کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و زمان تحویل باید برای تعیین مناسبترین تامین کننده مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب تامین کننده استفاده شود.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله