پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین دارای روایی و پایایی و منبع استانداد

تعداد سوالات: ۴۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

هدف: شناسائی و سنجش معیارهای اصلی اندازه‌گیری میزان ارزش در زنجیره تامین از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین یعنی اداره جریان کالاها و خدمات و فرایندهایی که مواد اولیه را به محصول نهایی تبدیل می‌کند. مدیریت زنجیره تامین شامل هماهنگی در تولید، موجودی، مکان یابی و حمل و نقل بین شرکت کنندگان برای دستیابی و کسب مزیت رقابتی پایدار در بازار است. این رویکرد با انتخاب تامین‌کننده شروع و به رساندن محصول نهایی به مشتری ختم می‌شود.

زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می‌باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش‌ها می‌توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند. این بخش‌ها فعالیت هایی چون توسعه محصول جدید، بازاریابی، عملیات اجرایی، توزیع، خدمات مالی، خدمات مشتری و موارد دیگر را شامل می‌شود.

زنجیره تامین یک مجموعه ی پویا از جریان اطلاعات، محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف خود است، که مشتری تنها یک جزء درگیر و درونی در زنجیره تأمین می‌باشد. پس می‌توان گفت اولین هدف زنجیره تأمین، ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرآیند تأمین و همچنین تولید سود برای خود زنجیره ی تأمین می‌باشد.

تعریف عملیاتی: در این مطالعه برای سنجش سازه مدیریت زنجیره تامین از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش شامل پنج سازه اصلی و ۴۹ گویه است. هر یک از گویه‌های پژوهش با استفاده از طیف لیکرت پنج درجه نمره‌گذاری شده است. برای سنجش هریک از سازه‌ها نیز میانگین سوالات مربوط محاسبه می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله