پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

فایل ورد پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین

هدف: شناسائی و سنجش معیارهای اصلی اندازه‌گیری میزان ارزش در زنجیره تامین از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران

تعداد سوالات: ۴۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی زنجیره تامین

زنجیره تأمین شامل تمامی بخش هایی می باشد که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تأمین خواسته ی مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند. این بخش ها می توانند شامل تولید کننده، تامین کننده، حمل و نقل کنندگان، انبارها، خرده فروشی هاو مشتریان باشند. این بخش ها فعالیت هایی چون توسعه محصول جدید]، بازاریابی، عملیات اجرایی، توزیع، خدمات مالی، خدمات مشتری و موارد دیگر را شامل می شود.

زنجیره تامین یک مجموعه ی پویا از جریان اطلاعات، محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف خود است، که مشتری تنها یک جزء درگیر و درونی در زنجیره تأمین می باشد. پس می توان گفت اولین هدف زنجیره تأمین، ایجاد رضایت برای نیازهای مشتریان در فرآیند تأمین و همچنین تولید سود برای خود زنجیره ی تأمین می باشد.