این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب اثربخشی

اثربخشی مدیریت دانش

اثربخشی مدیریت دانش

اثربخشی مدیریت دانش مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر در حوزه دانش‌آفرینی دست پیدا کرده است.

اثربخشی سیستم اطلاعات

اثربخشی سیستم اطلاعات

اثربخشی سیستم اطلاعات و ارتباطات سازمان اشاره به میزان دستیابی درست به هدف‌های شرکت از پیاده‌سازی نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد.

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی

کارایی سازمانی (Efficiency) توانایی انجام فعالیت‌ها و اهداف سازمانی با صرف کمترین میزان زمان، هزینه و منابع مادی و انسانی تعریف می‌شود.

تقسیم کار

تقسیم کار

تقسیم کار یکی از اصول زیربنایی تئوری‌های مدیریت کلاسیک است که با وجود انتقاداتی که در مدیریت مدرن به آن وارد شده است هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترجمه مقاله اثربخشی برند

اثربخشی برند

ترجمه مقاله چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می‌کند؟ این مقاله به صورت تخصصی و با کیفیت بالا در زمینه اثربخشی برند ترجمه شده است.

پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

پرسشنامه اثربخشی بازاریابی

دانلود پرسشنامه اثربخشی بازاریابی کاتلر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر و استاندارد با ابعاد مشخص و گویه‌های طیف لیکرت ۵ درجه

اثربخشی بازاریابی

اثربخشی بازاریابی

اثربخشی بازاریابی را بهبود عملکرد در نحوه بازاریابی با هدف بهینه سازی هزینه‌های بازاریابی برای دستیابی به نتایج بهتر تعریف می‌کنند.

پرسشنامه اثربخشی سازمان

پرسشنامه اثربخشی سازمان

دانلود پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود پرسشنامه بهره‌وری همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با پاسخنامه ۴ گزینه‌ای به همراه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com