این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ارزش

هم آفرینی ارزش

خلق مشترک ارزش

خلق مشترک ارزش customer co-created value به کوشش های مشتری محور سازمان در هم‌آفرینی ارزش از طریق مشتریان و بوسیله مشتریان بویژه به صورت آنلاین دلالت دارد.

تئوری ارزش مصرف

تئوری ارزش مصرف

تئوری ارزش مصرف توسط شث و همکاران به سال ۱۹۹۱ مطرح شد. این تئوی ابعاد مختلف ارزش ادراک شده محصولات و خدمات نزد مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد.

هم آفرینی ارزش

هم آفرینی ارزش

هم‌آفرینی ارزش به مجموعه اقدامات، ویژگی‌ها و فرایندهایی گفته می شود که با استعانت از آن‌ها طراحی و توسعه و ارائه کالاها و خدمات با مشارکت تنگاتنگ مشتریان صورت می‌گیرد.

ارزش از نگاه مشتری

ارزش از نگاه مشتری

ارزش از نگاه مشتری اخیرا در بین محققان مدیریت گرایش عمده ای به سمت ارزش از دید مشتری به چشم می خورد و این مساله از جنبه های متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر

مدل زنجیره ارزش پورتر به عنوان مدلی برای ارزیابی و تعیین حوزه‌های کسب و کار در شرکت‌های مختلف است. توضیحات بیشتر آن در پایگاه پارس مدیر موجود می باشد.

مهندسی ارزش سازمان

پرسشنامه مهندسی ارزش

دانلود پرسشنامه مهندسی ارزش دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت زنجیره ارزش

پرسشنامه زنجیره ارزش

دانلود پرسشنامه زنجیره ارزش دارای روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت استاندارد همراه با ابعاد تعریف شده و مشخص با طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت زنجیره ارزش

مدیریت زنجیره ارزش

مدیریت زنجیره ارزش یکی از حیاتی‌ترن فرایندهای سازمان است که وظیفۀ آن بهینه‌سازی ارزش در سراسر سازمان است و توضیحات کامل آن در پایگاه پارس مدیر موجود می باشد

مهندسی ارزش سازمان

مهندسی ارزش سازمان

مهندسی ارزش سازمان تلاش سازمان یافته ای است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح در مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری انجام می‌شود.

مهندسی ارزش سازمان

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش (Value Chain) به مجموعه عملیاتی گفته می شود که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به خلق ارزش منجر شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com