پرسشنامه مهندسی ارزش

دانلود پرسشنامه مهندسی ارزش دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۸  گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه و فاز ارائه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مهندسی ارزش

تعریف مفهومی ارزش : ارزش ادراک‌شده ارزیابی کلی مشتری از منفعت محصول، بر اساس آنچه دریافت کرده و آنچه پرداخت کرده است می‌باشد. زیتامل بیان میکند که ارزش ادراک‌شده، فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف‌کنندگان متفاوت است. علاوه بر این یک مشتری ممکن است که همان محصول را در شرایط دیگری به گونه‌ای دیگر ادراک کند.

تعریف مفهومی مهندسی ارزش : مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک برای بهبود ارزش محصولات، کالاها و خدمات است که با استفاده از آزمون عملیات انجام می‌شود. ارزش نیز براساس تعریف عبارت است از نسبت عملیات به هزینه. بنابراین ارزش می‌تواند از طریق بهبود در عملکرد یا کاهش در هزینه بدست آید.

مهندسی ارزش Value Engineering روشی سیستماتیک، نظام‌یافته و مبتنی بر خلاقیت و کارگروهی برای حل مسأله، کاهش هزینه و بهبود عملکرد و کیفیت پروژه‌ها، محصولات و فرآیندها است. مهندسی ارزش به کمک گستره وسیعی از دانش و تجربیات متخصصین و با تمرکز بر کارکردهای[۵] پروژه، محصول یا فرآیند نتایج قابل اجرا برای بهبود را به سرعت ارایه می‌کند.

بر اساس تعریف مؤسسه بین‌المللی مدیریت پروژه، مهندسی ارزش نگرشی خلاق به منظور بهینه‌سازی هزینه‌های چرخه عمر، صرفه‌جویی در زمان، افزایش سود، بهبود کیفیت، افزایش سهم بازار، حل مشکلات و استفاده بهینه از منابع می‌باشد.

بر اساس تعریف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مهندسی ارزش کاربرد سازمان‌یافته فنون شناخته شده‌ای است که برای بررسی عملکرد یک محصول و یا خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از فکر خلاق به منظور تأمین کارکرد مورد نیاز برای تحقق اهداف طرح به طور مطمئن و با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و حفظ ایمنی و ویژگی‌های زیست‌محیطی می‌باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله