مهندسی ارزش سازمان

دانلود پرسشنامه مهندسی ارزش

فایل ورد پرسشنامه مهندسی ارزش

هدف: بررسی مهندسی ارزش در سازمان

ابعاد: فاز اطلاعات، فاز عمومی، فاز عملکرد، فاز خلاقیت، فاز ارزیابی، فاز توسعه و فاز ارائه

تعداد سوالات: ۱۸  گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی دارد

منبع استاندارد: دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی ارزش و مهندسی ارزش

تعریف مفهومی ارزش : ارزش ادراک شده ارزیابی کلی مشتری از منفعت محصول، بر اساس آنچه دریافت کرده و آنچه پرداخت کرده است می‌باشد. زیتامل بیان میکند که ارزش ادراک شده، فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف‌کنندگان متفاوت است. علاوه بر این یک مشتری ممکن است که همان محصول را در شرایط دیگری به گونه‌ای دیگر ادراک کند.

تعریف مفهومی مهندسی ارزش : مهندسی ارزش یک روش سیستماتیک برای بهبود ارزش محصولات، کالاها و خدمات است که با استفاده از آزمون عملیات انجام می‌شود. ارزش نیز براساس تعریف عبارت است از نسبت عملیات به هزینه. بنابراین ارزش می‌تواند از طریق بهبود در عملکرد یا کاهش در هزینه بدست آید.