این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب ارزش ویژه برند

آگاهی برند

آگاهی برند

آگاهی برند (Brand awareness) میزان یادآوری و شناخت نام‌ونشان تجاری در میان برندهای مختلف و در شرایط متفاوت نزد مشتریان را نشان می‌دهد.

تداعی برند

تداعی برند

تداعی برند (Brand Associations) تصویری است که در زمان مواجهه با هرگونه از آثار نام‌ونشان تجاری در ذهن مخاطب یا مشتری بازسازی می‌شود.

پرسشنامه شخصیت برند

پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند همراه با روایی و پایایی معتبر و منبع شناسی و تفسیر و ابعاد مشخص شده با سوالات طیف لیکرت پنج درجه به صورت استاندارد

دیوید آکر

دیوید آکر

دیوید آکر (David Aaker) استاد مدیریت اهل آمریکا است که در زمینه مدیریت بازاریابی، برندینگ و ارزش ویژه نام و نشان تجاری صاحب نظر می‌باشد.

پرسشنامه ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزش ویژه برند

دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند (brand equity) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد، تعریف مفهومی، عملیاتی و شیوه تفسیر با طیف لیکرت پنج درجه

ارزش ویژه برند مدل آکر

ارزش ویژه برند (مدل آکر)

ارزش ویژه برند (Brand Equity) ارزشی متمایز و برتر است که نام و نشان تجاری برای محصولات و خدماتش نسبت به رقبا ایجاد می‌کند.

شخصیت برند (مدل آکر)

شخصیت برند (مدل آکر)

شخصیت برند (Brand Personality) یک دسته از ویژگی‌ها و خصائص انسانی است که برای نام و نشان تجاری یک کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شود.

برند، نام و نشان تجاری

برند (نام‌ونشان تجاری)

برند (Brand) یا نام‌ونشان تجاری عبارت است از نام، نماد، طرح یا ترکیبی از آنها که برای تمایز محصولات و خدمات از رقبا استفاده می‌شوند.

جایگاه یابی برند

جایگاه یابی برند

جایگاه یابی برند (Brand Positioning) به مجموعه‌ای از فعالیت‌های برند گفته می‌شود که منجر به کسب جایگاهی مشخص در ذهن مخاطبین بازار هدف برای برند و محصولاتش شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com