این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

نوشته‌های دارای برچسب استراتژی سازمانی

پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

دانلود پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک از منابع معتبر ساینس دایرکت و امرالد با کیفیت مناسب و تخصصی برای پژوهشگران توسط پایگاه پارس مدیر

تحلیل سوات

تحلیل سوات (SWOT)

تحلیل سوات (SWOT) ابزاری در مدیریت استراتژیک برای انتخاب استراتژی مناسب براساس پایش نقط قوت، نقط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان است.

مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک (Strategic management) رویکردی بلندمدت برای ترسیم آینده سازمان با عنایت به عوامل بیرونی و درونی است که با خط‌مشی‌ها و رویه‌ها اجرا می‌شود.

برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک فرآیندی جهت تجهیز منابع سازمان و انسجام فعالیت‌ها برای نیل به اهداف بلندمدت، با توجه به امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی است.

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک (Strategic thinking) به عنوان فرایند ذهنی و روانی مدیریت سازمان برای ترسیم اهداف بلندمدت سازمان تعریف می‌شود.

استراتژی سازمانی

استراتژی سازمان

استراتژی سازمان برنامه‌ای بلندمدت است که با تنظیم فعالیت‌ها و تخصیص منابع انسانی، مالی و فیزیکی دستیابی به هدف‌های بلندمدت را تسهیل می‌کند.

ساختار و استراتژی

رابطه ساختار و استراتژی

رابطه ساختار و استراتژی و بررسی رابطه آن و برنامه‌ریزی بلندمدت سازمان آلفرد چندلر هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com