پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

دانلود پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات : ۲۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد : قابلیت مدیریت دانش، قابلیت‌های پویا،‌ قابلیت‌های استراتژیک،‌ عملکرد غیرمالی و عملکرد مالی

هدف : بررسی تاثیر مدیریت دانش بر قابلیت‌های استراتژیک و پویا در کسب موفقیت مالی و غیر مالی شهرداری

تعریف مفهومی پرسشنامه قابلیت‌های استراتژیک

قابلیت‌های استراتژیک که زیر بنای استراتژی سازمان هستند، اغلب مزیت رقابتی پایدار را تأمین می‌کنند. قابلیت استراتژیک آن چیزی است که یک واحد کسب‌وکار آن را به خوبی انجام می‌دهد، مانند برنامه مدیریت ارتباط با مشتری، تولید یا ترویج، و برای آن کسب‌وکار، اهمیت استراتژیک دارد. این قابلیت معمولاً بر پایه دانش با فرآیند است. یک دارایی استراتژیک یک منبع است، نظیر نام یک برند یا پایگاه مستقر مشتری که در ارتباط قدرتمندی با رقبا است. برای فرموله کردن استراتژی باید به هزینه‌ها و امکان پذیری تولید یا حفظ دارایی‌ها یا قابلیت هایی را که مبنایی برای مزیت رقابتی پایدار خواهند بود توجه شود.

دارایی‌ها و قابلیت‌ها می‌توانند طیف وسیعی از ساختمان‌ها و مکان‌ها تا کارشناسان تحقیق و توسعه و نمادی مانند میشلین من را شامل شوند. اگر چه دستیابی به یک دارایی یا قابلیت قدرتمند بسیار سخت است، اما می‌تواند امتیازی قابل ملاحظه و بادوام را حاصل کند.

قابلیت‌های استراتژیک اهرمی کلیدی و توانمند برای کسب‌وکارها و سازمان‌های گوناگون است. پرسش آن است که آیا می‌توان از این شایستگی‌ها و قابلیت‌های استراتژیک برخوردار گردید؟ تحقیق گروه مشاوران بوستون نشان داد با استفاده از روش‌های یادگیری سازمانی می‌توان همه این قابلیت‌ها را در سازمان توسعه داد. اما درجات دشواری آنها برای فراگیری و تبدیل شدن به فرهنگ سازمانی متفاوت است. قابلیت‌های مرتبط با حوزه استراتژیک سنتی و بازسازی را می‌توان به سرعت یادگرفت اما گونه‌های استراتژیک شکل دهی و بلندپروازانه دشوار است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله