مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک از منابع معتبر ساینس دایرکت و امرالد با کیفیت مناسب برای پژوهشگران

به طور کلی مدیریت استراتژیک ادراکی است که افراد از سازمان خود دارند و چیزی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی‌های خاصی که در یک سازمان وجود دارد نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است که سازمان‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. مدیریت استراتژیک بستری است به هم پیوسته که اجزا سازمان را بهم میچسبان. هافستد مدیریت استراتژیک را برنامه‌ریزی جمعی ذهن بیان می‌کند که افراد یک سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز کند.

فرهنگ‌های سازمانی شالوده تاریخی دارند بدین معنی که نمی‌توان رابطه بین مدیریت استراتژیک و تاریخ را از هم جدا کرد و مدیریت استراتژیک بطور ناگهانی و اتفاقی بوجود نمی‌آید. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که مدیریت استراتژیک، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. مجموعه مقاله ترجمه شده فرهنگ سازمانی با ترجمه دقیق توسط تیم تخصصی پارس مدیر ارائه شده است. اصل هر مقاله به رایگان قابل دانلود است.

ترجمه مقاله فراتحلیل SWOT و برنامه‌ریزی استراتژیک

ترجمه چکیده: تحلیل SWOT بطور گسترده‌ای آموزش داده می‌شود و به ظاهر شهودی می‌باشد ولی در زمینه‌های نظری مورد نقد جدی قرار گرفته است. منتقدان معتقدند که SWOT که مبتنی بر ادراکات ذهنی است، غیرسیستماتیک بوده، از کمی سازی اجتناب نموده و فاقد قدرت پیش‌بینی است. کاربرد آن بعنوان یک ابزار مستقل بجای یک مدل تجزیه و تحلیل موقعیتی بعنوان بخشی از مجموعه ابزارهای جامع تر توسعه ی استراتژی نیز مورد نقد قرار گرفته است.

در ارزیابی نسبی ۲۴ تکنیک بکار رفته در تجزیه و تحلیل استراتژیک، SWOT رتبه ی بالایی ندارد. تعجب آور نیست، شواهدی وجود دارد که مدیران از آن بعنوان یک ابزار برنامه‌ریزی در رویه ی کسب‌وکار استفاده اندکی می‌کنند. یک نظرسنجی از بیش از ۱۰۰ مدیر بی اعتمادی قابل توجهی نسبت به این روش را معلوم ساخته است.با توجه به تحقیقی مبتنی بر ۲۱۲ مصاحبه با مدیران اجرایی ۱۰۰۰ شرکت مجله فورچون، تحلیل استراتژیک عملا به عملکرد آسیب می‌رساند.برخی پژوهشگران تکذیب نموده اند که تجزیه و تحلیل SWOT برای هیچگونه هدف سودمند بکار نمی رود. تحقیق دیگری این فرایند را بقدری ناقص درنظر گرفته است که مستلزم “فراخوانی محصول” می‌باشد.

دانلود اصل مقاله فراتحلیل سوات

درس‌هایی از پارادایم استراتژی

بررسی ادبیات استراتژی بیانگر پنج فاز مختلف در تکامل این پارادایم از جنگ جهانی دوم به بعد است. این پارادایم با معرفی برنامه‌ریزی استراتژیک در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید، اما با توجه به عدم قطعیت محیطی آن دوره بنظر می‌رسید که این روش برای برطرف کردن نیازها چندان کافی نباشد. در دهه ۱۹۸۰ این حوزه وارد فاز مدیریت استراتژیک شد که هدف آن تجمیع منابع کمپانی برای دست یابی به امتیاز رقابتی بود.

با اینحال و علیرغم پیشرفتهایی که در اواسط دهه ۱۹۸۰ حاصل شد، کارشناسان دریافتند که مدیریت استراتژیک نیز نمی تواند نواقص موجود در کاربری‌های استراتژیک را مرتفع سازد. در این دوره، اهمیت فرهنگ سازمانی و سیاست‌های درونی سازمان بیش از پیش آشکار شد. ناکارآمدی مدیریت استراتژیک در این دهه موجب شد که بسیاری از کارشناسان به مقوله تفکر استراتژیک روی بیاورند. مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک را از لینک زیر دانلود کنید.

در دهه ۱۹۹۰ این سوال برای بسیاری از متخصصان پیش آمد که استراتژی یک هنر است یا یک علم یا ترکیبی از هر دو اینها.  گلاک، کافمن، و والک(۱۹۸۰‌) سیر تکامل فرایند مدیریت استراتژیک را در چهار فاز تشریح کرده اند که فاز سوم آن طرح‌ریزی استراتژیک و فاز چهارم آن مدیریت استراتژیک بوده است. حال، با تکامل پارادایم از مدیریت استراتژیک دهه ۱۹۸۰ به شکل انعطاف پذیرتری از تفکر استراتژیک در دهه ۱۹۹۰، فاز پنجمی نیز قابل درک است.

دانلود اصل مقاله پارادایم استراتژی

ترجمه مقاله رابطه استراتژی، عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر

ترجمه چکیده : مطالعه ارائه شده در این مقاله، تناسب عملیات مدیریت کیفیت جامع در نقش میانجیگری رابطه میان استراتژی سازمان و عملکرد سازمانی را بررسی می‌کند. با بررسی مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با استراتژی سازمان، مطالعه به دنبال بهبود درک فلسفه مدیریت کیفیت جامع در زمینه‌های گسترده تر است. همچنین مناقشاتی که در ادبیات موضوع در مورد رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و استراتژی‌های رهبری هزینه و تمایز سازمانی وجود دارد، مجدداً بررسی و برطرف می‌شود.

داده‌های تجربی این مطالعه از نظرسنجی ۱۹۴ مدیر ارشد و میانی شرکت‌های استرالیایی جمع آوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که مدیریت کیفیت جامع به طور قابل ملاحظه، با استراتژی تفکیک رابطه مثبت دارد و به طور جزئی، در رابطه میان استراتژی تفکیک و سه معیار عملکرد (کیفیت محصول، نوآوری محصول و نوآوری فرایند) نقش میانجیگری ایفا می‌نماید. مقاله ترجمه شده مدیریت استراتژیک را از لینک زیر دانلود کنید.

رابطه استراتژی، عملکرد و TQM

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله